Beslisboom edutools

Welkom bij de beslisboom voor edutools. Daarmee bedoelen we educatieve tools, handige applicaties of digitale leermiddelen. In deze beslisboom noemen we ze kort en bondig: apps.

Deze beslisboom helpt je bij het maken van de afweging of (en onder welke voorwaarden) je een app kunt gebruiken binnen jouw les.

Ga eerst na of er binnen jouw school al een lijst wordt bijgehouden van apps die je al dan niet veilig kunt gebruiken.

Ook kun je hier kijken of jouw app voorkomt op de lijst van apps die al eens zijn onderzocht via deze site. Ook dat kan je veel uitzoekwerk besparen.

Start hier het onderzoek naar je app.