De app faciliteert het opslaan van persoonsgegevens

Als de app de mogelijkheid biedt, of er zelfs toe aanmoedigt, om er persoonsgegevens in op te slaan, geef dan een duidelijke instructie hoe hier mee om te gaan.

Een voorbeeld van zo’n instructie:
Voer in principe nooit persoonsgegevens in, zoals (echte) namen, adressen of e-mailadressen. Plaats ook geen foto’s waarop jij herkenbaar bent. Als je daar toch voor kiest dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid. Bedenk je dan wat het bij anderen oproept als ze deze informatie over jou vinden/weten. Invoeren van persoonsgegevens (en zeker beeldmateriaal) van anderen is altijd strikt verboden.

Formuleer dan ook geen opdrachten waarbij persoonsgegevens moeten worden ingevoerd. Maar sla daar ook weer niet in door: een (voor)naam om het gemaakte werk te kunnen identificeren kan in de meeste gevallen natuurlijk prima.

Voor het nemen van foto’s van personen is het een goede gewoonte om de foto te laten maken met de camera/telefoon van degene die op de foto komt te staan. Zo wordt misbruik zoveel mogelijk voorkomen en blijft de gefotografeerde baas of het eigen beeldmateriaal.

Zijn er, ondanks deze handreikingen, risico’s bij het gebruik van de app, dan stopt het hier. Beperken ze de risico’s voldoende, ga dan door naar de volgende stap.