Worden er waardevolle gegevens opgeslagen?

Hiermee wordt bedoeld: gegevens die een belangrijke rol spelen in het leerproces; gegevens die echt gemist worden als ze opeens niet meer beschikbaar zouden zijn. Als dat het geval is, dan zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van de app. Onderzoek die risico’s in de volgende stap. Als de gegevens niet echt belangrijk zijn en/of niet bewaard hoeven te worden, klik dan hier.