Is de beschikbaarheid van de gegevens gewaarborgd?

Omdat er waardevolle gegevens worden opgeslagen is het belangrijk dat de beschikbaarheid van de gegevens verzekerd is. Hoewel je bij gratis apps geen garanties krijgt kun je wel een aantal zaken onderzoeken. Let daarbij in ieder geval op de volgende aspecten:

  1. Veilige opslag: zijn de gegevens veilig opgeslagen; is het een leverancier met een goede reputatie?
  2. Eigendom: zijn en blijven de gegevens eigendom van de gebruiker?
  3. Dataportabiliteit: kunnen de gegevens eenvoudig worden geëxporteerd en gebruikt buiten de app?

Over het algemeen is er online veel informatie over de app en de leverancier te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van reviews. Maak daar gebruik van bij de beoordeling. Waarschuw bij twijfel om de app niet (als enige opslagplek) te gebruiken voor werkstukken, verslagen, enquêtes en ander belangrijk studiemateriaal.

Als je, bovenstaande zaken overwegend, het onverantwoord vindt om de app te (laten) gebruiken dan stopt het hier. Zijn de risico’s acceptabel en is iedereen hierover duidelijk en voldoende geïnformeerd en geinstrueerd, klik dan hier.