9 mei online MORA bijeenkomst Professionalisering van (onderwijs)teams

Hoe professionaliseer je teams? Heb je zicht op professionaliseringstools? Hoe kun je aan de hand van de MORA een professionaliseringsslag maken bij (onderwijs)teams? Is de MORA bruikbaar voor (onderwijs)teams? Dit en meer in de sessie Professionalisering van (onderwijs)teams.

In deze online sessie gaan we in op hoe de Teamplaat onderwijskwaliteit (TPO) is geïntegreerd in MORA en hoe MORA inzetbaar is voor de professionalisering van teams. Aan de hand van praktijkvoorbeelden word je meegenomen in het gebruik van MORA als tool om te professionaliseren.

De bijeenkomst is online op maandag 9 mei om 10 uur en duurt één uur.

[link naar bijeenkomst]

Volgende fysieke bijeenkomst

  • Donderdag 12 mei bij vergadercentrum Domstad in Utrecht over informatievoorziening (meer informatie)
  • Woensdag 29 juni bij vergadercentrum Domstad in Utrecht over samenwerking met externe partners

Volgende online bijeenkomst

  • Maandag 23 mei van 10 tot 11 uur: Onze school wil MORA gebruiken

Deze bijeenkomst is de vijfde sessie om als scholen gezamenlijk op te trekken in het gebruik van MORA. Zoals op de afgelopen MBO Digitaal conferentie is gepresenteerd, heeft het Route21-team een aantal actuele onderwerpen uitgewerkt waarbij de MORA goed kan worden ingezet. Scholen die dat willen kunnen daarbij aanhaken en samenwerken op deze onderwerpen. Op de MORA-pagina, onder het kopje Publicaties op www.mbodigitaal.nl, is verdere uitleg over de samenwerking rond deze actuele onderwerpen te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie