Netwerkbijeenkomst Informatiemanagement 23 september 2021

Op 23 september 2021 werd door Jan Aalberts om 13:00 uur de bijeenkomst geopend en werd iedereen van harte welkom geheten. Deze bijeenkomst werd vanwege de volle agenda eerder gestart.

Leo Bakker vertelde over doorpakken op digitalisering. Op 1 oktober presenteren de thema’s zich allemaal en worden de toekomstige resultaten zichtbaar. Alle info is te vinden op de website.

Naast Doorpakken op Digitalisering nam Leo iedereen mee in de ICT monitor mbo 2021 die tot 15 oktober open staat. Ben je nog niet gestart met het invullen van deze monitor dan kan dat nog tot 15 oktober. Op dit moment wordt er gekeken wie de monitor heeft ontvangen en of het invullen al begonnen is.

Onder het netwerk informatiemanagement is een nieuwe gebruikersgroep ontstaan die zich richt op Identity Acces Management. Hier zal kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld en als je nog mee wil doen dan kan dat en kun je je opgeven bij Frans van Neerbos.

Na deze nieuwe tijdelijke gebruikersgroep nam Nadira Saab ons mee in de kennisagenda NRO. Kennisnet inventariseert de thema’s in het mbo die ertoe doen m.b.t. onderzoek. Er werd door Nadira een korte inventarisatie uitgevoerd. Er werd gevraagd waar behoefte aan is, zowel vanuit theorie als vanuit de praktijk. De inventarisatie draaide om drie hoofdvragen:

  • Welke thema’s zijn belangrijk?
  • Wat zijn gamechangers? Wat zorgt zeer binnenkort voor veranderingen?
  • Wat zijn kennisvragen?

Na de inventarisatie (bijlage) volgde een korte pauze van 15 minuten.

Na de pauze was het tijd voor het onderzoek collectieve voorzieningen in het mbo. Na VVA en CAMBO wordt er nu gekeken naar welke processen, van instroom tot uitstroom, kunnen worden ondersteund door nieuwe collectieve landelijke voorzieningen. In een notitie (bijlage) wordt de aanleiding, de beoogde doelen en enkele mogelijke toekomstscenario’s die voor liggen op weg naar nieuwe collectieve voorziening voor het mbo, beschreven.

Na een presentatie en toelichting, begeleidde Tom Olsthoorn de aanwezigen naar de discussies en middels een Muralboard werden de wensen geïnventariseerd.

De uitkomsten zijn geïnventariseerd en worden meegenomen in het adviesrapport dat half oktober wordt opgeleverd.

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst informatiemanagement vindt plaats op 4 november 2021.

Reacties (0)
Geef een reactie