IBP netwerkbijeenkomst 12 maart 2020

Het ibp-netwerk was bij elkaar op 12 maart, in de Domstad in Utrecht.  In de ochtend was de bijeenkomst voor de FG’s, het middagprogramma was voor het gehele ibp-netwerk, waar -ondanks de corona-situatie- toch nog zo’n 40 deelnemers op afkwamen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van het onderwerp ‘monitoring en logging’, een belangrijk aandachtspunt dat ook in de Benchmark ibp/e als verbeterpunt naar voren kwam.

Het programma ging zoals gebruikelijk van start met de mededelingen en de terugkoppeling uit de diverse werkgroepen.

Vervolgens hadden we als keynote-spreker Bart van den Heuvel, CISO van de Universiteit Maastricht, met een reconstructie van de cyberaanval die tijdens de kerstperiode de UM in de greep hield. Een aangrijpend verhaal met veel raakvlakken en lessons learned rond het thema ‘monitoring en logging’.

Bart Bosma (SURF) nam ons mee in de recente resultaten van de benchmark ibp die binnen het ho/wo is gehouden en zette deze af tegen de uitkomsten vanuit het mbo. Het was goed om te horen dat we het binnen de mbo-sector helemaal nog niet zo gek doen op dit gebied.

Tegelijkertijd hebben we al eerder vastgesteld dat er nog veel werk te verzetten is op ibp-gebied. We hebben gesproken over de verbeterpunten die uit de benchmark ibp in het mbo naar voren kwamen. Daarbij werd wat uitvoeriger stilgestaan bij de uitvoering van de peer review, waar zich 40 mbo-instellingen voor hebben aangemeld en die de komende maand zal worden uitgevoerd.

De dag werd afgesloten door een presentatie van Melvin Koelewijn, IT-security specialist bij SURFnet. Melvin ging daarbij flink de diepte in qua techniek en hoewel dit voor menig ibp-er een brug te ver was, werd glashelder dat er veel mogelijk is op het gebied van monitoring, logging en preventie en dat samenwerking binnen de onderwijssector hierbij cruciaal is.

Door alle boeiende presentaties bleef er te weinig tijd over om in werkgroepjes aan de slag te gaan. In plaats daarvan werd tijdens de borrel en aansluitend het diner nog doorgesproken over de onderwerpen van deze prima bijeenkomst.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie