Ambassadeursbijeenkomst SintLucas, 21-03-2019

De MBO Ambassadeurs waren op donderdag 21 maart te gast bij SintLucas in Boxtel. Een bijzondere vakschool, waar ambacht en technologie hand in hand gaan. Die verbinding ambacht-technologie was dan ook een belangrijk thema van deze dag. Daarnaast stond het programma voor een groot deel in het teken van het nieuwe Technologiekompas.

De dag werd afgetrapt door Ruud Rabelink, voorzitter CvB van SintLucas. Ruud ging in zijn presentatie in op de fundamenten van het onderwijs van SintLucas, waarvan technologie als een van de vijf pijlers een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Vervolgens was het tijd om weer even bij te praten rondom actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict. Leo Bakker ging in op de stand van zaken rondom Bruggen Bouwen en Martijn Bijleveld toonde het concept van de nieuw ontwikkelde AVG-beslisboom voor docenten. Ten slotte praatte Jan Bartling de Ambassadeurs bij over het saMBO-ICT-programma tijdens CvI conferentie, Centraal aanmelden, de coöperatie MBO-Voorzieningen en de procedure rondom RIF aanvragen.

Na een korte pauze vertelde gastheer Pieter Vorstenbosch over het SintLucas Lab en de belangrijke functie van dit Lab bij de inbedding van technologie in de opleidingen. De studenten van SintLucas verzorgden vervolgens een aantal demonstraties, bijvoorbeeld over praktische toepassingen op het gebied van 3D-printen en VR.

Tijdens de pauze werden de ambassadeurs in groepjes rondgeleid langs diverse ateliers, onder meer op het gebied van keramiek en textiel. Heel mooi om te zien hoe 3D modeling, laser- en 3D printing hier naadloos geïntegreerd zijn in het ambacht.

Het middagprogramma stond helemaal in het teken van het nieuwe Technologiekompas. Na een presentatie door Els Booij en Michael van Wetering gingen wij in een aantal werkgroepjes aan de slag met diverse thema’s uit het technologiekompas, waarbij zowel de technische mogelijkheden, de gebruikersaspecten en de ethische kant aan bod kwamen. Centraal daarbij natuurlijk de vraag wat dit gaat betekenen voor ons onderwijs en de student/beroepsbeoefenaar van morgen. Dat leverde veel ideeën, goede discussies en veel stof tot nadenken op.

De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 7 juni 2019 bij het Drenthe College in Meppel. Samen met ambassadeur Pia Niemeijer gaan we er weer een mooi programma van maken, waarbij het onderwerp Zorg & Technologie zeker een rol zal spelen. Daarnaast zal er volop aandacht zijn voor de professionaliseringstrajecten in het kader van het programma Bruggen Bouwen.

Reacties (0)
Geef een reactie