Marktconsultatie visiedocument/programma van eisen “toekomst van de leermiddelenketen”

Een zestal ROC’s (Deltion College, MBO Rijnland, ROC van Amsterdam/Flevoland, Friesland College, Clusius College, Rijn IJssel) heeft het initiatief genomen tot een informatieve marktconsultatie met betrekking tot de toekomst van de leermiddelenketen, deze marktconsultatie is niet ten behoeve van een inkooptraject.

Deze marktconsultatie is bedoeld voor alle partijen die een rol in de keten kunnen of willen spelen. In elk geval zijn partijen uitgenodigd om schriftelijk te reageren. Dit kan individueel, maar ook als branchevereniging. Indien de reactie hiertoe aanleiding geeft, kunnen partijen ook worden uitgenodigd voor een gesprek en toelichtende presentatie.

Voor alle documentatie zie deze pagina.

Reacties (0)
Geef een reactie