Nieuws vanuit MBOcloud, juni 2016

Programma MBOcloud
In de maand mei is de MBOcloud stuurgroep bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren:

Draagvlak: Het is belangrijk dat we ook met betrekking tot MBOcloud als MBOsector gezamenlijk optrekken. Hier gaat het programma mee aan de slag!

SURFmarket als marktmeester: SURFmarket werkt in opdracht van MBO-instellingen in de rol van ‘marktmeester’. Dit betekent dat SURFmarket als neutrale partij, voorwaarden opstelt en onderhoudt, om een optimale marktsituatie te creëren en te onderhouden. Op deze manier zorgt zij voor een open en transparante markt, waardoor de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Onderzoek leermiddelenmarkt/leermiddelenbeleid: Er bestaat bij de leden van de stuurgroep behoefte om dieper in te gaan op het waarom van MBOcloud. Daarom is besloten een update uit te voeren van het onderzoek over de leermiddelenmarkt en het leermiddelenbeleid dat in 2012 door Kennisnet is uitgevoerd. (Voor wie deze documenten nog nooit heeft gelezen: erg interessant!)

Make or Buy-fase: marktconsultatie: Het realisatieproject MBOcloud heeft samen met de vijf initiatiefnemende scholen (Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel en ROC Midden Nederland) in het eerste kwartaal van dit jaar bepaald wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. Op basis hiervan is door het project een marktconsultatie voorbereid die elk moment via Tenderned kan worden gepubliceerd. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt besloten of we de nutsvoorziening zelf gaan bouwen of dat we delen van de benodigde functionaliteiten tegen acceptabele voorwaarden/tarieven uit de markt af kunnen nemen. Besluitvorming vindt half augustus plaats.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.
Reacties (0)
Geef een reactie