Procesmodel Onderwijstijd in control toegelicht

Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen in welke mate men in control is in het licht van de nieuwe urennormen, werd gewaardeerd.

Het Procesmodel Onderwijstijd in control, zal ook op de Kennisdelingsdag Onderwijstijd van 21 mei bij de MBO Raad worden toegelicht.

Verschillende partijen hebben zich vanuit verschillende oogpunten beziggehouden met het thema Onderwijstijd. Afgesproken is dat vragen en antwoorden op dit thema via de website van MBO15 worden gekanaliseerd. Zodoende ontstaat er op die plaats 1 kennisbasis op het gebied van Onderwijstijd.

Vragen over dit Procesmodel kunt u dan ook stellen via het contactformulier.
Andere vragen over onderwijstijd kunnen door MBO15 worden doorgeleid naar partijen als de Inspectie, directie MBO/OCW, Kennisnet, Programma iFoV van saMBO-ICT.

Eerder ingerichte voorzieningen zoals het Adviespunt van Kennisnet blijven bij bedoelde partijen in stand maar zullen naar elkaar verwijzen.

Reacties (0)
Geef een reactie