Roadmap iECK

iECKHet programma Implementatie ECK (iECK) is de opvolger van het LiMBO-programma. Met dit programma wordt samen met uitgevers, distributeurs en systeemleveranciers, gezorgd voor een verdere implementatie van de afgesproken standaarden. Doel van het geheel is het vereenvoudigen van de leermiddelenketen, zodat de studenten en docenten een aanzienlijke verbetering ervaren.
Het iECK programma heeft met schoolbestuurders en leveranciers een mbo-programmagroep gevormd en hebben de implementatie stappen beschreven die de komende jaren gezet zullen worden. Die stappen bestaan uit het komen tot een persistente mbo-identiteit tot aan het uitwisselen van leergegevens met uitgevers. De roadmap laat al deze acties zien in de tijd. De roadmap is, samen met een toelichting, als bijlage bij dit bericht te vinden.

Naast de implementatie van standaarden is het programma ook gericht op de procedurele implementatie bij scholen zelf. Daar is een sterke verbreding van het programma te zien. Doel is dat er in 2014 meer dan vijftien instellingen gebruik maken van de iECK standaarden. Dat moet instellingen minder gedoe opleveren, maar ook administratieve lasten verlichten t.a.v. het gebruik van (digitale) leermiddelen.

Reacties (0)
Geef een reactie