Volgende stap iFoV herziening KS

Het iFoV thema herziening Kwalificatiestructuur is voor 2014 geactualiseerd. Bij dit thema staat ook een actueel overzicht van alle formele documenten die op dit gebied zijn verschenen.

Als eerste zal begin februari een project starten dat als doel heeft om per – eerder gevonden – hotspot een programma van eisen op te stellen waarmee leveranciers en gebruikersgroepen activiteiten kunnen ontwikkelen om aanpassingen aan de systemen te realiseren.

Als tweede wordt een ondersteuningsorganisatie ingericht die leveranciers en gebruikersgroepen helpt bij het waar nodig preciseren van de beschikbare informatie. Deze organisatie zal ook het contact onderhouden met de regieorganisatie van OCW.

Reacties (0)
Geef een reactie