Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is een verantwoording aan de deelnemende  instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2012 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de projecten (zoals LiMBO en Focus op Vakmanschap) die in het verband van saMBO-ICT worden uitgevoerd.

Omdat het jaarverslag het laatste jaar betreft van het meerjarenplan 2010-2012 is ook een verantwoording opgenomen over deze jaren.

Reacties (0)
Geef een reactie