Vervolg Kennisdeling procesmanagement

Op de Kennisdelingsbijeenkomst procesmanagement op 30 mei 2011 bij ROC Aventus is afgesproken om vaker dit soort bijeenkomsten te gaan organiseren. De, na de oproep tijdens de vorige bijeenkomst, spontaan ontstane programmacommissie is onlangs bij elkaar geweest en heeft een plan gemaakt voor drie bijeenkomsten in dit studiejaar.

Data en thema’s

28 november 2011 11.00-15.00 uur Procesbeschrijving, hoe doe’k dat nou?
9 maart 2012 10.30-15.00 uur Procesmanagement, strategie en kwaliteitszorg
15 juni 2012 10.30-15.00 uur Tooling of geen tooling?

Input welkom

Het is echt de bedoeling dat het kennisdeling van en voor onderwijsinstellingen is. Af en toe zullen we wel een ‘externe’ spreker uitnodigen, maar het grootste deel van het programma willen we invullen met inleiders vanuit de instellingen zelf. Hiervoor ontvangt de programmacommissie graag input. Dus, kun je zelf een bijdrage leveren of weet je een collega (van eigen instelling of andere instelling), die mogelijk een bijdrage kan leveren op één van de genoemde thema’s, geef dat dan aan de programmacommissie door een mail te sturen naar henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl.

Locatie

MBO Raad, Houttuinlaan 6 te Woerden.

Programmacommissie

Misschien vindt u het leuk om nog even te weten wie er in de programmacommissie zitten. Dat zijn:
• Jan Willem Jonker, ROC Aventus (voorzitter)
• Henri Roosdorp, ROC Mondriaan
• Matthé Drost, ROC Nijmegen
• Jurgen Holtz, MBO Raad (linking pin Netwerk kwaliteitszorg)
• Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT (organisatie)

Interesse?

Reserveer dan de data vast in je agenda. Binnenkort volgt een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid voor de bijeenkomst op 28 november 2011.

Reacties (0)
Geef een reactie