saMBO-ICT Gebruikersdag 28 maart 2011

Op de agenda stond deze keer:
–       Het actieplan mbo van de minister;
–       Stagefonds 2011;
–       Informatie encyclopedie;
–       en uiteraard enkele actuele ontwikkelingen vanuit de overleggen met OCW en DUO.


Het actieplan mbo van de minister heeft al heel wat los gemaakt. Op de gebruikersdag is er ook op ingegaan. We moeten beseffen dat het nog maar plannen zijn en dat er nog wel het een en ander aan verandert voor het op uitvoering aan komt, maar het is van belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, want die gaan ongetwijfeld van invloed zijn op de informatiesystemen van de instellingen.

Voor het onderwerp Stagefonds 2011 kwam een vertegenwoordiging van het Ministerie van VWS en Calibris langs om de voortgang te bespreken.

Op de managementconferentie georganiseerd door het CvI, zal de eerste versie van de informatie-encyclopedie, die gemaakt is door Kennisnet, MBO Raad en saMBO-ICT, worden gepresenteerd. Op de gebruikersdag is er een klein voorproefje van gegeven.

Reacties (0)
Geef een reactie