Kennisdeling Sharepoint 18 maart 2011

Sharepoint is bij uitstek ook een platform voor interne communicatie. Op deze kennisdelingsdag zoomen we in op dit thema en hopen van elkaar te leren en elkaar te inspireren door de verantwoordelijken voor communicatie aan het woord te laten. Maar communicatie binnen sharepoint is niet voorbehouden aan een centrale afdeling: personalisatie, laagdrempelig nieuws en mededelingen maken het interessant voor iedereen. En daarmee dus ook een implementatie-, beheer- en governancevraagstuk.

Deze derde kennisdelingsdag waren we te gast bij het Deltion College te Zwolle. Voor de bijeenkomst waren dit keer niet alleen medewerkers vanuit ICT en Informatiemanagement uitgenodigd, maar ook medewerkers met een marketing en communicatieachtergrond. De verschillende sprekers gaven antwoord op de vraag: ‘Hoe zet je SharePoint in als communicatiemedium voor de verschillende doelgroepen?’

Voor het volledige programma, de presentaties en een kort verslag van de terugkoppeling van de ronde tafelgesprekken, verwijzen we u naar onderstaande bijlagen.
Reacties (0)
Geef een reactie