Visie op digitaal examineren in het mbo

“Gelijk wat gelijk kan, bijzonder waar het niet anders kan". Deze visie op digitale examinering geeft een beeld van de toekomst dat de mbo-sector nastreeft. Het geeft richting en doel aan de activiteiten en beslissingen van scholen, examenleveranciers en leveranciers van examen-gerelateerde software en fungeert als een leidraad voor het nemen van gezamenlijke strategische beslissingen en overleg tussen stakeholders.

Op basis van deze visie is een programma opgesteld, met als doel duurzame afstemming en degelijke inrichting van digitaal toetsen en examineren in het mbo. Check hier de Visie op digitaal examineren in het mbo.

Toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en beoordelen

Hoe ziet digitaal toetsen en beoordelen in het onderwijs er in 2027 uit? De publicatie Toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en beoordelen op de website van het Versnellingsplan schetst de toekomstvisie van verschillende experts op het gebied van toetsen in het onderwijs. Ook komen de bijbehorende uitdagingen en mogelijke oplossingen aan bod in de publicatie.