Wij krijgen voor de MBO-card / CJP een verwerkersovereenkomst voorgeschoteld. Moeten we die tekenen?

Hier is veel discussie over geweest.

Ten eerste moet er een onderscheid tussen VO en MBO gemaakt worden. Voor het VO is er een afspraak met OCW en moet het CJP de passen gratis verstrekken. Om daaraan te kunnen voldoen hebben ze gegevens nodig van de scholen en zijn ze zelfstandig verantwoordelijke. En is er geen verwerkersovereenkomst nodig.

In het mbo ligt dat anders. Daar is geen sprake van een wettelijk plicht en ligt het dus anders. De MBO instelling levert een beperkte set van gegevens aan aan het CJP voor de MBO Card.  Daarbij is de instelling dus verwerkingsverantwoordelijke en het CJP de verwerker. Strict genomen is daar dus een verwerkersovereenkomst vereist. Het CJP biedt dan ook een overeenkomst, deze is gebaseerd op het convenantsmodel.

Voor hetgeen studenten zelf vervolgens aan gegevens aan het CJP afgeven is het CJP de verwerkingsverantwoordelijke.

Omdat het gaat om een beperkte set aan persoonsgegevens (waaronder geen bijzondere persoonsgegevens) zullen instellingen ook wel wegkomen zonder een verwerkersovereenkomst.

En dit jaar speelt het probleem ook nog eens voor het laatst omdat CJP heeft aangegeven volgend jaar op een andere manier de gegevens te willen gaan verzamelen, dan is het niet meer aan de orde.

In ieder geval moet het Dataregister Studenten voor het mbo nog wel aangepast worden omdat daarin nog staat dat CJP extern verantwoordelijke is.

Categorieën Verwerkersovereenkomsten
Reacties (0)
Geef een reactie