Welke persoonsgegevens van studenten mogen er binnen het onderwijsteam gedeeld worden?

De niet-bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor het geven van onderwijs zijn toegestaan. De grondslag hiervoor is het uitvoeren van de (onderwijs)overeenkomst. De voorwaarde is wel dat de gegevens echt nodig zijn voor het onderwijs- en begeleidingsproces.

Voor bijzondere persoonsgegevens ligt het iets gecompliceerder, omdat die in principe alleen verwerkt mogen worden met toestemming van de betrokkene. Dat geldt bijvoorbeeld voor beperkingen als autisme of dyslexie. Het registreren van dergelijke beperking gebeurt dus op uitdrukkelijk verzoek van de student en deze informatie mag uitsluitend worden gedeeld met docenten en begeleiders die deze informatie echt nodig hebben om hun werk naar behoren te kunnen doen (de docent Nederlands bijvoorbeeld). De overige docenten hoeven alleen de maatregelen te kennen (extra toets- en examentijd bijvoorbeeld).

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie