Welke gegevens mag de school uitwisselen met het stagebedrijf?

Het gaat hier om twee mogelijke situaties: de BBL en de BOL.

BOL: De stage is een onderdeel van de opleiding. Het is voor het BPV-bedrijf noodzakelijk om toegang te krijgen tot NAW-gegevens en de studieresultaten van de student En tot enkele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het succesvol starten of afronden van de stage, zoals bijvoorbeeld de verklaring van de school dat de student een VOG, inentingen of bepaalde diploma’s heeft gehaald. De school mag enkel deze gegevens uitwisselen. Dit is expliciet opgenomen in de stageovereenkomst.

BBL: Hier is de student een werknemer van het stagebedrijf. De werkgever betaalt vaak en is onderdeel van de POK. Hierdoor is het voor de werkgever van belang om informatie te krijgen over en omgekeerd:
– studieresultaten op school
– aan- en afwezigheidsregistratie op school
– studievoortgang

In dit geval is de grondslag dus de uitvoering van de OOK/POK waarin bovenstaande expliciet is opgenomen.

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie