Welke Crebo’s kunnen/mogen via Aangeboden Opleiding in RIO worden ontsloten, waarvoor je een licentie hebt of alle Crebo’s? Zit hier een controle op? Wat is de peildatum? Wordt er mogelijk ook gekeken naar het feit of er al dan niet studenten op de crebo zijn ingeschreven? Het kan dan ook nog zo zijn dat je het ene jaar op een bepaald crebo wel nieuwe inschrijvingen hebt, het jaar erop niet en daarna weer wel.

Er wordt in het RIO-register niet gekeken naar licenties of inschrijvingen. Op een aangeboden opleiding zit alleen een plausibiliteitscontrole. Hiermee wordt gecontroleerd of de opleiding wel bestaat tijdens de periode van de Aangeboden opleiding.

Categorieën Aangeboden opleiding
Reacties (0)
Geef een reactie