Wat wijzigt er met de komst van RIO bij Verzuim o.a. in de Verzuimkoppeling?

Algemeen

De wijzigingen voor Verzuim in het kader van RIO worden op 1-2-2020 geïmplementeerd.

Verzuimmelding
  • Bij het vastleggen van een verzuimmelding moet door de melder worden aangegeven voor welke Onderwijsaanbieder (OA) en Onderwijslocatie (OL) het verzuim wordt geregistreerd. Dit doet hij door de Onderwijsaanbieder-code en de Onderwijslocatie-code, die horen bij de inschrijving, in te vullen in verzuimloket (GUI) of mee te zenden in het bericht (M2M). Vanaf 1-2-2020 kan alleen een verzuimmelding worden vastgelegd als de OA- en OL-code bekend zijn en worden ingevuld/meegezonden.
  • Voor het verzuimloket (GUI) worden a.d.h.v. de OA- en OL-code aanvullende gegevens uit RIO gehaald en getoond op de schermen. Hiervoor moet de verzuimapplicatie worden aangesloten op het Gegevensmagazijn van RIO.
  • Bij het doorsturen van de verzuimmelding naar de gemeente worden de volgende gegevens vermeld: OA-code en OL-code (zoals vastgelegd door de school), naam Onderwijsaanbieder, postcode en huisnummer van de Onderwijslocatie (toegevoegd vanuit RIO).
  • De locatiecodeBVE wordt niet meer gebruikt, deze wordt niet terug gemeld in de verzuimmelding.
  • Voor de verzuimmelding wordt géén gebruik gemaakt van de communicatie-context uit RIO. De communicatiecontext verzuim uit RIO heeft geen betrekking op individuele gevallen, maar gelden voor grotere groepen of een bepaald onderwerp. Bij de verzuimmelding wordt, net als in de huidige situatie de contactpersoon door de school vastgelegd. Dit betekent dat voor iedere leerling een naam, email en telefoonnummer van de contactpersoon bekend is.
Rapportages naar scholen en gemeenten
  • In de rapportages op leerling niveau wordt de OA-code, OL-code, naam Onderwijsaanbieder, postcode en huisnummer van de Onderwijslocatie terug gemeld, als deze bekend zijn. Dit geldt alleen voor vo- en mbo-leerlingen. Voor PO en voor jongeren waarvoor (nog) geen OA en OL bekend is, worden de ‘oude gegevens’ zoals deze in de huidige situatie worden gebruikt, terug gemeld.
  • De locatiecodeBVE wordt niet meer gebruikt, deze wordt niet terug gemeld op de rapportages.
  • In de rapportages op leerling niveau zal als de Onderwijsaanbieder bekend is, de communicatiecontext verzuim worden terug gemeld, mits deze communicatiecontext vastgelegd is. In dat geval worden de afdeling, het emailadres en telefoonnummer, als dit bekend is, terug gemeld. Als de Onderwijsaanbieder niet bekend is, dan wordt nagegaan of de communicatiecontext verzuim bij het Onderwijsbestuur is vastgelegd. Zo nee dan wordt het algemene adres van de school terug gemeld.
Verwachte gevolgen

RIO in BRON-MBO gaat op 31-12-2019 naar productie. De verwachting is dat de mbo-instellingen, vanaf het moment dat zij aangesloten zijn, de inschrijfperiode vanaf 1-8-19 met terugwerkende kracht gaan aanpassen (de OA en OL worden toegevoegd). Verzuim is in januari 2020 nog niet over op RIO. Hierdoor zal vooral de RMC-gegevenslevering aan gemeenten van deze maand groter zijn dan normaal. Voor de overige rapportages worden geen problemen verwacht.

Categorieën VSV / Verzuim
Reacties (0)
Geef een reactie