Waar kan ik welke informatie over RIO vinden?

Algemene inhoudelijke informatie over RIO is te vinden op twee plaatsen:

  • Op de site van Edustandaard. Hier staan de officiële RIO modellen.
  • Op de site rio-onderwijs.nl. Hier staat inhoudelijk uitgelegd wat RIO is, dus wat is een Onderwijsaanbieder en wanneer spreken we van een Onderwijslocatie, etc.

Informatie met betrekkening tot het RIO project in het mbo en vavo en inhoudelijke informatie die specifiek voor het mbo en vavo is, staat op de projectpagina RIO van de saMBO-ICT site. Hier staan onder andere:

  • De officiële brief van OCW aan de Colleges van Bestuur
  • Het Implementatieplan en de planning
  • De Modelleerhandleiding
  • Het Programma van Eisen
  • De invoerscenario’s voor BRON mbo en BRON vavo
  • Etcetera.
Categorieën Algemeen
Reacties (0)
Geef een reactie