Onze instelling werkt samen met een andere instelling: Hoe registreer ik een gemeenschappelijke onderwijsaanbieder in RIO?

Voor het registreren van een gemeenschappelijke onderwijsaanbieder in RIO is het van belang dat:

 1. U de Onderwijsaanbieder koppelt aan het Bevoegde gezag van beide instellingen in RIO;
 2. U onderling afspraken maakt over welk Bevoegd Gezag de Onderwijsaanbieder vastlegt in het SIS en uitwisselt met RIO en BRON.

Hieronder worden de stappen verder toegelicht.

 1. Onderwijsaanbieder koppelen aan het Bevoegd Gezag
  Als de Onderwijsaanbieder betrekking heeft op een Samenwerkingscollege zoals bedoeld in de WEB, dan wordt de Onderwijsaanbieder door DUO geregistreerd en gekoppeld aan het Bevoegd gezag van beide instellingen.
  Als dit niet het geval is dan kunt u vanuit het SIS van een van beide instellingen een Onderwijsaanbieder aanmaken en uitwisselen met RIO. U krijgt dan een Onderwijsaanbiederscode teruggeleverd. Vervolgens moet u in het RIO portaal inloggen, om deze Onderwijsaanbieder ook te koppelen aan het bevoegd gezag van de andere instelling.
 2. Onderwijsaanbieder vastleggen in het SIS en uitwisselen met RIO en BRON
  Als er vanuit het SIS uitgewisseld moet worden met RIO (M2M) en de betreffende Onderwijsaanbieder is niet aangemaakt vanuit dit SIS, dan moet deze met dezelfde Onderwijsaanbiederscode alsnog handmatig vastgelegd worden in het SIS.
  Over de uitwisseling van de Onderwijsaanbieder met RIO vanuit meerdere SIS-en moeten onderling goede afspraken gemaakt worden, want anders kunnen gegevens van de betreffende Onderwijsaanbieder door het SIS van de andere instelling overschreven worden.
  Als het SIS de Onderwijsaanbieder niet uitwisselt met RIO, maar wel de inschrijvingen van deze Onderwijsaanbieder met BRON uitwisselt, dan moet deze ook dezelfde Onderwijsaanbiederscode bevatten.
  Bovenstaande is een zeer vereenvoudigde weergave van de aspecten die spelen. Het is daarom van belang om de voor uw instelling gewenste inrichting en oplossing te bespreken met de andere instelling en leverancier.
  In onderstaande figuren is een stappenplan weergegeven voor zowel een Samenwerkingscollege (conform WEB) als overige samenwerkingsvormen.

Registratie Samenwerkingscolleges (WEB)

 

Registratie overige samenwerkingsvormen m.u.v. samenwerkingscollege

Categorieën Onderwijsaanbieder
Reacties (0)
Geef een reactie