Moeten wij gehoor geven aan het verzoek van een VO-instelling om een bewijs van inschrijving van een student te verstrekken?

De VO-instellingen zijn verplicht hierover te rapporteren, bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie. Er is op dit moment geen koppeling (via DUO bijvoorbeeld) om deze informatie geautomatiseerd te kunnen opvragen. De VO-instelling zou deze informatie rechtstreeks bij de betreffende studenten/ouders kunnen opvragen, maar dat is geen aantrekkelijk scenario.

Als mbo-instelling kun je gehoor geven aan een dergelijk verzoek op grond van een gerechtvaardigd belang. De afweging is dan het voorkomen van vsv en de zorgplicht die scholen op dat gebied hebben tegenover het privacy belang van de individuele student. Wat in de achtergrond nog speelt is de komst van de voorziening voor centraal aanmelden, waarbij dit aspect in het functioneel ontwerp en in de wet (artikel 8.0.3, lid 2 WEB) is meegenomen. Omdat dit probleem dus van tijdelijke aard is maken veel mbo-instellingen de afweging om gehoor te geven aan dergelijke informatieverzoeken, vanuit een gemeenschappelijk gerechtvaardigd belang om vsv te voorkomen.

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie