Learner-, learning-, institution, student analytics

Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context. Learning analytics heeft als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt.

Met Student analytics gebruiken we minder veranderlijke data. Denk aan gegevens over instroom van studenten, doorstroom naar de arbeidsmarkt of sociaal economische achtergrond van studenten.

A Capability Model for Learning Analytics Adoption

Voor je aan de slag kunt met learning analytics moet je in je organisatie eerst een heel aantal zaken op orde hebben.

Bron:

Meer transparantie bij het gebruik van data in een lms

Leermanagementsystemen hebben steeds meer mogelijkheden om gedetailleerde informatie te leveren over hoe lerenden het systeem gebruiken. Het systeem zet ons echter niet aan het denken over hoe we deze data gebruiken. We zijn geneigd rapporten over het leren van lerenden op te stellen, die we face-to-face niet op zouden kunnen stellen zonder een aanzienlijke inbreuk op de privacy. In een klas kijk je als docent immers niet continu mee over de schouder van elke lerende.

Bron:

Gebruik data om lerenden beter te ondersteunen

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten beschikken over grote hoeveelheden data van hun lerenden. Daarbij gaat het niet alleen om cijfers, maar ook over aanwezigheidsgegevens, tal van activiteiten in diverse systemen, enzovoorts. Volgens Elliot Howells kunnen onderwijsinstellingen lerenden in elke fase van de levenscyclus als lerende een meer gepersonaliseerde ervaring bieden, en hen beter ondersteunen en begeleiden.c

Bron:

Maken adaptieve leersystemen de docent tot performance manager

Op grond waarvan stelt het adaptieve leersysteem een diagnose? Als leraar weet je dat vaak niet. Daarnaast, het lijkt of digitale systemen het leerproces reduceren tot het principe van oefenen voor de toets. Waar blijft het ongeplande karakter dat zo belangrijk is voor leren?

Bron:

Categorieën Ik wil weten wat modellen en denkkaders zijn
Tags: Docent, Learning Analytics, Wat is het
Reacties (0)
Geef een reactie