Kunnen mbo-instellingen verbruiksmaterialen gezamenlijk inkopen?

Gezamenlijke, al dan niet regionale, inkoop levert schaalvoordelen op voor de opleiding en de student. De student mag niet worden verplicht hieraan deel te nemen of worden belast met de kosten van ervan. In principe vallen verbruiksmaterialen onder de lumpsum-financiering van de opleiding. Bij een aankoopbedrag van meer dan 204.000 euro in vier jaar moet Europees worden aanbesteed.

Categorieën Overige vragen Leermiddelenbeleid en Schoolkosten, Verbruiksmaterialen
Tag: aanbesteding
Reacties (0)
Geef een reactie