Docenten en SLB-ers hebben soms medische en andere gevoelige persoonsgegevens van studenten nodig om hun onderwijs- en/of begeleidingstaak goed te kunnen uitvoeren. Wat zegt de AVG hierover?

Het gaat hier bijvoorbeeld om een beperking als dyslexie of een belemmerende thuissituatie. Het verwerken van bijzondere- en gevoelige persoonsgegevens is aan strenge eisen gebonden. De (uitvoerings)wet AVG geeft met name onderwijsinstellingen de mogelijkheid om bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede begeleiding te verwerken. De voorwaarden zijn dat dit gebeurt met toestemming van de studenten en dat deze gegevens echt noodzakelijk zijn voor zijn studieloopbaan. Verder is het belangrijk dat de zichtbaarheid ervan is beperkt tot die medewerkers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Zo kan de beperking dyslexie worden gedeeld met de docent Nederlands, zodat deze er in de taallessen op in kan spelen. De overige docenten hoeven alleen de maatregel te kennen: extra toets- en examentijd bijvoorbeeld.

Categorieën Verwerking persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie