Big data

Big Data verwijst naar onze mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data en deze te analyseren.

Big data worden gespecificeerd aan de hand van 5 V’s:

  • Volume: De hoeveelheid data waarmee instelling te maken krijgen, worden steeds groter. Datasets zijn vaak te groot om opgeslagen en ganalyseerd te worden.
  • Variaty: Het tweede kenmerk van Big Data is Variety dat verwijst naar aard van de data. Deze kan namelijk gestructureerd, ongestructureerd of semi-gestructureerd zijn. Bovendien zijn de data afkomstig uit veel verschillende soorten bronnen
  • Velocity: Deze term verwijst naar de snelheid waarmee nieuwe data gegenereerd worden, maar ook de acties die kunnen worden ingezet in geval van bijvoorbeeld fraude. Dan is snelheid geboden. Door gebruik te maken van big data systemen kunnen misstanden snel worden opgespoord.
  • Veracity: Dit verwijst naar de geloofwaardigheid van de data. Bij Big Data worden verschillende bronnen met een verschillende betrouwbaarheid met elkaar gecombineerd. De verschillende typen data verschillen met elkaar wat betreft kwaliteit en nauwkeurigheid en zijn daardoor minder goed controleerbaar (bijv. typfouten, spreektaal, afkortingen). Dankzij nieuwe Big Data technologieën is het mogelijk om met deze ‘messy’ data tot waardevolle resultaten te komen tijdens het analyseproces.
  • Value: Dit begrip verwijst naar de grote waarde die Big Data kunnen opleveren. Het is leuk als je toegang tot al je data hebt, maar Big Data heeft pas echt zin als je er waarde uit kunt halen.

Big Data, wat is dat eigenlijk?

Het internet bevat enorm veel gegevens (data). Tweets, video’s, foto’s, zoekresultaten en profielen op sociale media. Maar ook klantenbestanden en aankoopgegevens. Deze gegevens maken het voor organisaties steeds makkelijker om jouw gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. Hoe zorg je ervoor dat je controle houdt over jouw gegevens?

De hoeveelheid gegevens die we met z’n allen produceren groeit explosief, omdat alles en iedereen online is. Die enorme berg digitale gegevens noemen we big data. De voordelen en de risico’s worden geschetst.

Bron:

 

Categorieën Ik wil weten wat definities en termen zijn
Tags: Docent, Wat is het
Reacties (0)
Geef een reactie