Programma Doorpakken op digitalisering – Eigen dossier

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Gerard Oud | Clusius College
Verbinder

 

Teamleden
 • Joël de Bruijn | ROC Tilburg
 • Arnold ten Dolle | Deltion College
 • Henk Kuiper | Friesland College
 • Monique Mulders |Graafschap College
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Rob Grit | Drenthe College
 • Astrid de Witte | ROC Amersfoort
Bijeenkomsten
 • 27 en 28 januari 2022 - MBO Digitaal conferentie
Belangrijke documenten

Eigen dossier

Wanneer een lerende zich een leven lang ontwikkelt, wellicht aan verschillende onderwijsinstellingen, is het gewenst dat de lerende één eigen dossier heeft om alle leergegevens in op te slaan. In een eigen digitaal dossier zijn deze gegevens altijd en overal toegankelijk. Zo’n dossier kan harde en zachte gegevens bevatten; denk aan gegevens over behaalde resultaten, vaardigheden, werkervaring, certificaten, leermateriaal, stages, portfolio.

Dit vraagt allereerst om een goede bezinning op wat zo’n dossier precies moet bevatten en waarom, en hoe zo’n dossier er voor de student (en wellicht ook andere stakeholders, zoals werkgevers) uit moet zien.

Maar dit vraagt ook om een nieuwe manier van kijken naar onderwijsdata: niet langer is de instelling de enige beheerder van de data, maar ook de student zelf. Vanuit dit gezichtspunt is een heroriëntatie op de opslag en uitwisseling van gegevens noodzakelijk.

In dit programma versnellen we deze ontwikkelingen:

 • We willen de gebruiksscenario’s in kaart brengen: in welke situaties wil welke gebruiker dit eigen dossier van de student gebruiken, en hoe dan?
 • Vervolgens willen we data en databronnen in kaart brengen.
 • Dan kunnen we kijken naar wat er hiervoor aan (aanpassingen aan) standaarden en architectuur nodig is, bijvoorbeeld in de ROSA (de overkoepelende referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein), triple A (de referentiearchitectuur voor het mbo), in het gebruik van identifiers als het ECK-id en het Edu-id, in de gegevensuitwisseling rond aanmeldprocessen.
 • Ook bekijken we dan welke technologieën bruikbaar zijn voor het komen tot een eigen dossier. Deze vallen waarschijnlijk in de categorie Personal Data Locker (PDL): een PDL is een dienst die een individu in staat stelt om zijn persoonlijke informatie duurzaam te beheren en te onderhouden en om deze, wanneer de gebruiker dit in zijn belang acht, te kunnen delen met anderen. In het project EDUmij wordt een dergelijke PDL voor het onderwijs beproefd voor de verschillende onderwijssectoren. Uiteraard sluiten we daar ook vanuit dit programma bij aan. Daarom zitten inmiddels de aanvoerder en verbinder van het team Eigen Dossier in het kernteam EDUmij.

Eigen Dossier in de nieuwsbrief

 

Doorpakken in berichten op de MBO Digitaal site

Doorpakken op digitalisering: 2 jaar geweest en nog 1 jaar te gaan! 20 januari, 2022 - De afgelopen twee jaar is er flink doorgepakt op digitalisering in de mbo-sector met het programma. In het eerste jaar lag de focus op het...
Nieuwsbrief 90 is uit! 27 mei, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op...
Doorpakken op digitalisering bestaat 1 jaar, wat is er opgeleverd? 25 februari, 2021 - Het is een jaar geleden dat het programma Doorpakken op digitalisering is begonnen. Tijdens de saMBO-ICT conferentie eind januari hebben alle 8 thema’s stukken gepubliceerd en zijn er veel resultaten opgeleverd.  Het thema Docentondersteuning heeft bijvoorbeeld een handige (overzichtelijke) plaat gemaakt...
Nieuwsbrief 86 is uit! 10 december, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​saMBO-ICT conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdag, Kennisdeling O365,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen,  Benchmark...
Presentaties Gebruikersdag 30 november 2020 30 november, 2020 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 november 2020. Voor meer informatie zie ook programma Doorpakken op Digitalisering.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl