Programma Borging Triple A

Op 24 juni 2010 vond de formele overdracht plaats van de projectorganisatie Triple A naar de staande organisatie MBO Digitaal. Dat wil zeggen dat alle producten, ontwikkelmethoden en ondersteunende systemen zijn overgedragen. De modellen en de encyclopedie vormen de inhoudelijke basis voor MBO Digitaal en haar activiteiten.

Met de overdracht is het niet ‘klaar’. In feite zal datgene wat in de projectfase is ontwikkeld tot verdere realisatie gebracht moeten worden. MBO Digitaal zal in de vorm van het Programma Borging Triple A zorgdragen voor het bewaken, verder ontwikkelen en actualiseren van het gedachtegoed. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor de concretisering van het gedachtegoed. Tenslotte willen instellingen oplossingen voor de ondersteuning van de belangrijkste processen.

Praktisch gezien komt de werkwijze erop neer dat MBO Digitaal met een beperkt aantal instellingen een intensief traject doorloopt om onderdelen van het procesmodel verder uit te werken. Dat zal leiden tot een concretisering in de vorm van een functioneel ontwerp, programma van eisen of een advies aan instellingen. Die concrete producten worden vervolgens gedeeld met het gehele veld. Het delen met het veld gebeurt zowel tijdens de ontwikkeling, als na afloop van het traject.

Lees alles over de projecten binnen het programma onder de inhoudelijke thema’s of op de pagina Triple A.