Programma SION

ProgrammaSION MBO Digitaal is actief in diverse projecten van het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs. Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) is een vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gesubsidieerd samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, HBO-raad en VSNU.Het in 2011 opgerichte samenwerkingsplatform buigt zich over beleidsmatige en uitvoerende aspecten van informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. Het samenwerkingsplatform:

  • maakt – waar dat relevant is – afspraken over (samenwerking in) aspecten van uitvoering van informatietaken ten gunste van kwaliteit en/of efficiency in de keten;
  • wisselt kennis en ervaringen uit en maakt meer en beter gebruik van elkaars ervaringen;
  • ontwikkelt samen kennis en beleid op informatievraagstukken die de eigen deelsector overstijgen; onder andere gericht op het beïnvloeden van overheidsbeleid of op het maken van goede afspraken met de overheid (beleid en uitvoering).