Macrodoelmatigheid

In 2013 heeft Berenschot in opdracht van het programma iFoV een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Kubus met informatie die de instellingen kunnen gebruiken bij het samenstellen en beheren van hun opleidingen portfolio.

Na overleg met verschillende partijen, is in het derde kwartaal van 2014 besloten om op het terrein van macrodoelmatigheid vanuit iFoV verder geen activiteiten te ontplooien. Immers met het beschikbaar komen van de SBB website Feiten & cijfers over Doelmatigheid  waar arbeidsmarktinformatie wordt ontsloten, ontvalt vooralsnog de noodzaak tot het opzetten van een informatiekubus vanuit het programma iFoV. Ook vanuit het veld is er (nog) geen behoefte gesignaleerd om hier in 2014 activiteiten te ontwikkelen.

In 2015 zijn er derhalve (nog) geen activiteiten gepland.

Macrodoelmatigheid gerelateerde berichten: