Focus op Vakmanschap

Het actieplan “Focus op Vakmanschap” geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO, door het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, vereenvoudiging van het stelsel en een efficiëntere en betere bedrijfsvoering.

Uit het actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap 2011 – 2015’:

Het kabinet wil dat alle MBO-instellingen goed presteren. Daarvoor dient dit Actieplan MBO ’Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Aan het eind van deze kabinetsperiode wil het kabinet de volgende doelen hebben bereikt:

  • In het MBO ligt de focus op goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren. Een diploma dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau is het belangrijkste doel. MBO-instellingen leveren ieder hun aandeel in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 25.000 in 2016. Het kabinet schept de randvoorwaarden door de complexiteit van het bvestelsel te verminderen.
  • De besturing en de bedrijfsvoering van alle instellingen zijn op orde. Leerlingen worden uitgedaagd een prestatie te leveren waarop ze trots kunnen zijn. Daarvoor ontvangen ze voldoende onderwijstijd, les van professionele docenten, degelijke onderwijsprogramma’s en examens.
  • Het beroepsonderwijs is competitief met het algemeen vormend onderwijs. Aan het eind van deze kabinetsperiode wil ik dat deze route naar vakmanschap beter gewaardeerd wordt door jongeren en ouders. Meer jongeren kiezen voor het beroepsonderwijs, omdat de economie niet alleen wetenschappers en managers nodig heeft om economisch voorop te blijven lopen! Instellingen krijgen aan het eind van deze kabinetsperiode van studenten een dikke zeven als rapportcijfer.

Voor meer informatie, zie:

Het originele Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’  
De website van MBO15 
De website van de MBO Raad

Focus op Vakmanschap gerelateerde berichten: