Examinering

Vanuit iFoV zijn in 2014 de volgende onderwerpen ondersteund:

  • Wenselijkheid en haalbaarheid centrale examenvoorziening met examenleveranciers.
  • Uitwisselbericht Facet – Instellingen
  • Generiek PvE voor de ondersteunende systemen bij de examenprocessen
  • Generieke cijfers tbv aanlevering resultaten aan BRON

Activiteiten in 2015

Genoemde ondersteuning worden in 2015 voortgezet.

1. Examenleveranciers

Naast de centrale examens worden er in het MBO in toenemende mate digitale examens afgenomen. Instellingen worden daardoor geconfronteerd met verschillende manieren van het afnemen van examens, met verschillende digitale systemen en verschillen in werkwijze. Met een grote groep examenleveranciers wordt gewerkt aan een standaard aanpak en het harmoniseren van systemen. Doel is dat instellingen één systeem hebben waarmee examens worden afgenomen, met een voorkeur voor Facet als “player”. Met examenleveranciers wordt daarom verder gewerkt aan een programma van eisen en aan een traject waarbij wordt bekeken of Facet een rol kan spelen bij de beroepsgerichte examens.

2. Ondersteuning uitwisseling gegevens

Met Facet wisselt een instelling gegevens uit over studenten en krijgt de resultaten van de examens. Deze koppeling is/wordt sterk geautomatiseerd (berichtenuitwisseling), zodat planningssystemen en KRD’s goed kunnen aansluiten en het proces kan worden vereenvoudigd.

Een tweede uitwisseling vindt plaats met BRON (generieke cijfers), waarbij de resultaten van de examens worden vastgelegd in het diplomaregister. Ook deze koppeling moet worden ontwikkeld op basis van webservices (berichten).

De implementatie bij instellingen wordt vanuit het programma iFoV ondersteund.

Examinering gerelateerde berichten: