Bewustwording en informeren instellingen

Context

Het actieplan Focus op Vakmanschap kent een breed scala aan implicaties voor beleid en logischerwijs daarmee ook voor de informatie en systemen. De consequenties van het actieplan op de informatievoorziening van MBO-instellingen zijn op dit moment echter nog niet allemaal helder. De vraag daarbij is tevens of er binnen de instellingen voldoende aandacht bestaat voor de informatie en systeemaspecten van het actieplan. Hebben de programmamanagers in hun programma’s deze aspecten wel opgenomen en/of zijn de informatiemanagers binnen de instellingen hierover wel in voldoende mate in gesprek met hun organisatie?

Stand van zaken

Reguliere gesprekken van saMBO-ICT in het veld geven het beeld dat binnen instellingen op verscheidene wijzen aandacht wordt besteed aan het actieplan en er niet altijd aandacht is voor de consequenties op de eigen informatievoorziening. Dit kan zich enerzijds uiten in een afgebakend programma met programmaleider en concrete resultaten tot anderzijds onduidelijkheid over de wijze waarop de instelling de realisatie van het actieplan beoogd te realiseren.

De uitvoering van het programma en de sturing er op zijn in ieder geval gebaat bij een helder geformuleerde vraag vanuit de instellingen.

Activiteiten iFoV programma

Doel

Consequenties van Focus op Vakmanschap op de informatievoorziening van MBO-instellingen inzichtelijk maken en de bewustwording m.b.t. deze consequenties bij instellingen vergroten.

Via onder meer deze site en door het houden van presentaties en workshops worden de instellingen zo goed mogelijk geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen in de context van het programma en over de vorderingen die er binnen de thema’s van het programma worden gemaakt.