Betrekken leveranciers

Context

De implicaties van het actieplan Focus op Vakmanschap op de informatie en systemen van instellingen kent vele aspecten. Leveranciers van deze systemen moeten aanpassingen doorvoeren om de gevolgen van het actieplan uit te kunnen voeren. De wijze waarop dat gebeurt of de consequenties die dat heeft voor de instellingen, kunnen mogelijk voor extra lasten zorgen in het MBO-veld. Het is zaak om met de leveranciers waar nodig en mogelijk, tot acties te komen om de impact op het MBO-veld te minimaliseren dan wel te stroomlijnen.

Stand van zaken

Leveranciers hebben aangegeven dat het doorvoeren van de wijzigingen voortkomend uit het actieplan op een majeure impact kan hebben hun systemen. Zowel qua complexiteit als qua budget. Zij hebben aangeven graag zo vroeg mogelijk geïnformeerd en betrokken te worden.

Hoe eerder er zicht ontstaat op de benodigde aanpassingen op de gebruikte systemen, des te eerder wordt ook duidelijk hoeveel middelen (tijd en geld) van leveranciers en instellingen opgeofferd moeten worden om de gevolgen van de maatregelen uit FoV ook op het gebied van informatie en systemen, adequaat te implementeren.

Activiteiten iFoV programma

Doel

Consequenties van FoV op de (KRD-)systemen voor leveranciers inzichtelijk maken.

Inzet saMBO-ICT

Met name vanuit de thema’s Herziening Kwalificatiestructuur en Onderwijstijd zullen de leverancier in het eerste kwartaal 2014 worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken., om hen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de aanpassingen die er in hun systemen doorgevoerd moeten worden. Uiteraard zal dit in samenspraak met de betreffende gebruikersgroepen gebeuren of met de key-users in het geval er voor een applicatie geen gebruikersgroep bestaat.