Bedrijfsvoering

Het thema bedrijfsvoering is onderdeel om de randvoorwaardelijke voorzieningen ten behoeve van een stabiele bedrijfsvoering mee te nemen in de uit te voeren acties van dit programma. 
Gedurende de looptijd van dit programma zal periodiek worden bezien welke randvoorwaardelijke bedrijfsvoeringcomponenten aandacht vereisen.

In 2014 werd aandacht geschonken aan de componenten:

 • Leergang Deelnemeradministratie
 • Identiteitsmanagement
 • Doorontwikkelen BRON
 • iECK
 • Data(document)management

Activiteiten in 2015

1. BPV Ketenontwikkeling

De BPV keten in de huidige vorm levert de nodige problemen op voor instellingen en leerbedrijven.
Gevolgen zijn te merken door bijvoorbeeld:

 • Wijziging in erkenningen van leerbedrijven worden niet doorgegeven in de keten;
 • Hetzelfde leerbedrijf kan verschillende codes hebben;
 • Beschikbaarheid van stageplaatsen is niet betrouwbaar;
 • Gegevens bij DUO kunnen tot twee weken achterlopen op andere registraties;
 • Problemen bij elk nieuw onderwerp, zoals de BPV Monitor;
 • Enz.

Samen met SBB wordt gewerkt aan de vernieuwing van de gegevensuitwisseling. Kern is dat de uitwisseling gecentraliseerd wordt, rekening houdend met de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.
Het project bestaat uit een technische ontwikkeling, maar vergt ook het uitvoeren van activiteiten om de ontwikkeling te sturen vanuit de sector MBO zelf. Dit onderdeel van het programma zorgt vooral voor het organiseren van de vraagarticulatie vanuit de sector.

2. BPV Keten ondersteuning instellingen

Een vernieuwing van de keten vraagt ook bij instellingen om een nieuwe manier van werken. Meer informatie is beschikbaar, dat betekent dat het matchingsproces anders kan verlopen. Daarnaast is het van belang dat administraties nauwkeuriger moeten registreren om de gegevensvoorziening actueel en accuraat te houden.
In dit onderdeel worden instellingen geïnformeerd via bijeenkomsten, voorlichtingsmateriaal, enz.

3. Digitale handtekening

Het kunnen gebruiken van een digitale handtekening zorgt voor een vermindering van de administratieve en organisatorische last. In het geval van de papieren handtekening, vraagt het proces veel aandacht van mentoren, begeleiders en administratie om de handtekeningen juist, tijdig en volledig op orde te krijgen. Digitaal ondertekenen van de onderwijsovereenkomst en de BPV-overeenkomst, scheelt de instellingen veel werk. Het betekent echter ook dat processen anders ingericht moeten worden en dat systemen van instellingen een andere inrichting moeten krijgen. Deze deelactiviteit zorgt voor ondersteuning daarvan.

Bedrijfsvoering gerelateerde berichten: