Programma MBOcloud realiseert MBOpack

In 2016 is met vijf initiatief nemende scholen gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de MBOcloud-Hub, een exploitatiemodel en een voorstel voor het inrichten van marktmeesterschap ten behoeve van MBOcloud. Na de de marktconsultatie die zomer 2016 is gehouden is besloten een tussenfase in te lassen om eerst inzicht aan instellingen te geven en daarna indien gewenst een centrale voorziening te realiseren. Er is toestemming gekregen om de door het ministerie van OCW voor 2016 toegekende subsidiegelden deels in 2017 en vervolgens ook in 2018 te gebruiken.

Er is gebleken dat er bij de instellingen behoefte is aan instrumenten en inzichten om het gebruik van leermiddelen in het mbo zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kan de school worden geholpen zelf controle te krijgen over de in te zetten leermiddelen en daar waar mogelijk de kosten van leermiddelen en inningen binnen de perken te houden. Deze fase van het programma richt zich hier op. Middels kleine stappen worden de scholen individueel en collectief geholpen aan instrumenten die inzicht bieden over het gebruik van, het advies over en de kosten van leermiddelen.

Hiertoe zijn door MBO Digitaal in samenspraak met instellingen, SURF en Kennisnet de onderstaande elementen (MBO-pack) geselecteerd. Aan de eerste twee onderdelen wordt in 2018 gewerkt, de overige elementen zijn of afgerond of voorlopig on hold gezet

 1. De Leermiddelen analyse tool (voorheen 'Benchmark schoolkosten') levert de instellingen een tool waarmee inzicht in de eigen gebruikte leermiddelen versus die van andere instellingen in de sector wordt verkregen. Ook kunnen de schoolkosten voor studenten in de eigen instelling worden afgezet tegen de schoolkosten voor studenten elders in de sector. De tool wordt ontwikkeld door Learningtour en medio 2018 opgenomen in het dienstenportfolio van SURF;
 2. Vereenvoudiging toegang en aanschaf van digitaal materiaal In nauwe samenwerking met gebruikersgroep ECK wordt aangegeven hoe de implementatie van de ECK-standaard kan worden verbeterd. (MBO Digitaal, Kennisnet);

gereed/on hold zijn:

 1. De Publicatie MBO-markt in beweging levert de sector inzicht in de huidige markt voor leermiddelen in het MBO.(gepubliceerd door Kennisnet, november 2017);
 2. Herijking van het juridisch kader leermiddelen levert de sector een handreiking met betrekking tot de juridische, inkoop technische en strategische aspecten van de aanschaf van onderwijsbenodigdheden door studenten en de instelling (gepubliceerd door Kennisnet, november 2017) (Let op: hier is naar aanleiding van het servicedocument van de MBO Raad een nieuwe versie van gemaakt, de 'opgemaakte' versie is nog niet beschikbaar, maar de 'onopgemaakte' versie is beschikbaar op de pagina van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten) ;
 3. Handreiking onderwijsbenodigdhedenbeleid en terugdringen schoolkosten levert de individuele instelling een model om de huidige aanpak in relatie tot het Wettelijk Kader te evalueren en biedt aanwijzingen om de werkwijze aan te passen naar de eigen gewenste kaders en doelstellingen (MBO Digitaal in samenwerking met Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten (zie 6)) (gereed, als 'werkdocument' gepubliceerd op de pagina van het Netwerk Leermiddelenbeleid en
  Schoolkosten);
 4. Ondersteunen van het MBO (kennisdelings-) Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten. Dit kennisdelingsnetwerk wordt in praktische zin door MBO Digitaal ondersteund onder voorzitterschap van Rudolf Barkhuijsen van roc RijnIJssel (dit netwerk wordt blijvend ondersteund door MBO Digitaal);
 5. Delen van zelfgemaakt materiaal Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de oplossingen van Kennisnet (wikiwijs) en die voor het HO. Is er samenwerking mogelijk? (Kennisnet en SURF hebben e.e.a onderzocht en werken op dit terrein samen);
 6. Leermiddelen via SURFspot - Zijn er leermiddelen die nu nog niet (goed) worden ontsloten die via SURFspot kunnen worden aangeboden? (SURF, on hold) ;
 7. Inningen via SURFspot Is het mogelijk – en interessant voor instellingen en studenten– om de inning van vrijwillige bijdragen via SURFspot te laten lopen. (SURF, on hold).

Gerelateerde berichten

Kennismaking Leermiddelen Analyse Tool – dinsdagmiddag 13 november 2018 2 oktober, 2018 - Uitnodiging Kennismaking en kennisdeling Leermiddelen Analyse Tool van saMBO-ICT Voor wie: Alle mbo-instellingen in Zuid/Oost Nederland, voor it- en informatiemanagers en contactpersonen leermiddelen, beleidsmedewerkers leermiddelenbeleid...
Juridisch kader onderwijsbenodigdheden en mbo-markt in beweging beschikbaar! 22 november, 2017 - Met gepaste trots geven wij kennis…. De publicaties Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo en De mbo-markt in beweging zijn nu definitief en kunnen gedeeld worden. We...
Nieuws van MBOpack 31 augustus, 2017 - MBOpack gaat de komende maanden het laatste rechte stuk in! Eind van dit jaar willen we een aantal, zo niet alle deelprojecten hebben afgerond. Dit...
Benchmark leermiddelen – anders dan andere benchmarks! 30 augustus, 2017 - Tijdens het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten van 31 mei jl. is een eerste versie van de Benchmark voor Leermiddelen in het MBO gepresenteerd. Deze benchmark...
Nieuwe koers MBOcloud, oktober 2016 21 oktober, 2016 - In de saMBO-ICT nieuwsbrief van oktober is de nieuwe koers al genoemd maar graag verwijzen we ook naar het nieuwsbericht dat SURFnet hierover op de...
Nieuws vanuit MBOcloud, oktober 2016 10 oktober, 2016 - Programma MBOcloud Resultaat marktconsultatie De marktconsultatie van deze zomer laat zien dat: • Deelfuncties van MBOcloud zijn – en worden gebouwd door marktpartijen; • Business...
Nieuws vanuit MBOcloud, september 2016 15 september, 2016 - Programma MBOcloud MBOcloud Marktconsultatie Deze zomer heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden voor MBOcloud. De marktconsultatie dient om richting te geven aan de volgende te nemen...
Nieuws vanuit MBOcloud, juni 2016 21 juni, 2016 - Programma MBOcloud In de maand mei is de MBOcloud stuurgroep bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren: Draagvlak: Het is belangrijk dat we ook met betrekking tot...
Nieuws vanuit MBOcloud, mei 2016 13 mei, 2016 - Programma MBOcloud Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen periode samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij...
Marktwerking op de leermiddelenmarkt met MBOcloud 8 april, 2016 - Het afgelopen jaar is de leveranciersmarkt vooruitlopend op de ontwikkeling naar MBOcloud al behoorlijk in beweging gekomen. Een aantal leermiddelendistributeurs wil aansluiten op MBOcloud, waaronder...