Doorontwikkelen BRON vavo

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

 

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Van 2017 tot begin 2019 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON vavo Inwinnen. In het project VAVO inwinnen is de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en zijn de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2019 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON vavo verwijzen we daarom naar het vavo deel van de DUO website en het actuele Programma van Eisen staat hier op de DUO site. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat op deze en onderliggende pagina's.

Nu BRON vavo Inwinnen afgerond is, richt het programma Doorontwikkelen BRON zich voor vavo verder op het project BRON vavo status toekenning (bekostiging).

De ontwikkelingen in het programma Doorontwikkelen BRON zijn ketenprojecten, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, MBO Digitaal en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van de projecten.

DOB vavo in de MBO Digitaal nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71, januari 2019 Livegang Doorontwikkelen BRON vavo

Zeg niet te snel dat het wel goed gaat, omdat het precies hetzelfde is als twee jaar geleden met het mbo, want alles moet echt goed staan en voor een succesvolle livegang moeten de acties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Toch lukte het bij het Nova College om al op 2 januari ’s morgens live te gaan. ’s Middags volgden in rap tempo ROC de Leijgraaf en het Deltion College. Op 7 en 8 januari werden nog 19 vavo-scholen op het nieuwe BRON aangesloten. En de laatste 10 volgden, iets later dan gepland, op 10 januari. Mooi dat het lukte om zo snel met alle scholen live te gaan. Het lijkt nu allemaal te lopen, al hebben we begrepen dat er bij sommige pakketten toch nog de nodige serieuze openstaande punten zijn. Zijn er issues, vragen of problemen, blijf er niet mee rond lopen, maar meld ze bij uw leverancier en/of DUO.

Meer DOB vavo in MBO Digitaal nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de MBO Digitaal site

Presentaties Gebruikersdag 15 april 2019 15 april, 2019 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 april 2019.
Presentaties Gebruikersdag 28 januari 2019 28 januari, 2019 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 januari 2019. De Functionele beschrijving RIO mbo en vavo staat op de RIO pagina op...
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 21 januari, 2019 - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018 - Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk...

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl