Pre-conferentie MBO Digitaal op 21 september 2023

Op 21 september 2023, 9:30 – 16:40 uur, organiseren vier netwerken van MBO Digitaal een gezamenlijke netwerkdag als pre-conferentie van de MBO Digitaal conferentie. Het gaat om de netwerken IBP, Informatiemanagement, Architectuur en het netwerk Onderwijs & Digitalisering. Naast specifieke onderwerpen per netwerk staan er ook veel gemeenschappelijke thema’s op het programma. Het einde van de pre-conferentie gaat naadloos over in de officiële start van de MBO Digitaal conferentie op donderdag 21 september om 17:00 uur.

Deze pre-conferentie vindt plaats op een bijzondere locatie: het DRU Industriepark in Ulft. Gastcolleges zijn het Graafschap College en het ROC van Twente.

Let op: dit is een bijeenkomst waarvoor je je moet aanmelden. Ben je lid van één van de vier netwerken en wil je je nog aanmelden? Dit kan via de persoonlijke mail die je hebt ontvangen met de aanmeldlink.

Hieronder het programma en de beschrijving en indeling van de workshops. De plattegronden van beide locaties vind je onderaan de pagina.

Programma

09:30 inloop en landen in Ulft

 • aan de slag thematafels
CIVON, Afbramerij
10:30 verplaatsen
10:40 plenair welkom

 • carrousel
 • keynote
 • ondertekening convenant cyberveiligheid
De Dru, Rabobankzaal
12:00 lunch De Dru, Foyer
13:00 workshop ronde 1 De Dru en CIVON
13:45 verplaatsen
14:00 workshop ronde 2 De Dru en CIVON
14:45 koffie/thee CIVON
15:15 workshop ronde 3 De Dru en CIVON
16:00 verplaatsen
16:15 plenaire afsluiting De Dru, Rabobankzaal
16:40 einde pre-conferentie

 

Carrousel (10:45-11:10)

 • CISO as a Service
 • GRC-applicatie
 • Externe security-audits
 • MOSA
 • MORA
 • MBO Applicatiecatalogus
 • Leven lang ontwikkelen bij KW1C
 • Examinering & Digitalisering
 • Monitor Leren en lesgeven met ict
 • Werkgroep professionaliseringsbeleid in ict-bekwaamheid
 • Ontwikkeling leergang directeuren en master

Keynote: Tech Trends 2023 (11:10 – 11:50)
(Gül Akcaova, SURF)

In onze snel veranderende wereld waarin technologie grote sprongen maakt en we wendbaar moeten zijn om te reageren op onzekerheid, is toekomstverkenning een essentiële activiteit. In februari 2023 heeft SURF daarom een rapport gepubliceerd over de zes belangrijkste trends in technologie. Dit trendrapport helpt om de technologische ontwikkelingen, zoals AI en XR te begrijpen, onze waarnemingen in perspectief te plaatsen en te inspireren. Wat betekenen deze trends voor (de digitalisering van) het onderwijs? Wat is de impact op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy? Introduceren zij nieuwe dreigingen of bieden ze juist kansen?

Ondertekening convenant Cyberveiligheid mbo

Na de keynote sluiten onze bestuurders aan en staan we kort stil bij de totstandkoming van het convenant Cyberveiligheid mbo. Het wordt feestelijk ondertekend door Jozien Winterman (voorzitter Regiegroep IBP), Pauline Satter (voorzitter Kerngroep MBO Digitaal) en Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad).

Workshops ronde 1 (13:00-13:45)

Een jaar Cyberveiligheid Martijn Bijleveld De Dru, Lounge
Het programma Cyberveiligheid draait nog geen jaar en er is al veel bereikt. De zes thema’s: identificeren, beschermen, detecteren, reageren, herstellen en cloudleveranciers zijn verwerkt in een praatplaat. Aan de hand van deze praatplaat nemen we je in vogelvlucht mee in alle ontwikkelingen: wat hebben we al gedaan, waar staan we nu en wat komt er allemaal nog op ons af.
Onze NBA Model-aanpak wordt volwassen Mick Deben, Henk Links & Henry Meutstege De Dru, Broodtrommel
Onze NBA-modelaanpak is in ontwikkeling: er wordt hard gewerkt aan templates, voorbeelddocumenten en good-practices, samen met het Security Expertise Centrum van SURF. Er worden nieuwe masterclasses ontwikkeld en heel recent is het SURF dreigingsbeeld vertaald naar een concrete checklist voor de instellingen. Er staat een ervaren CISO klaar om instellingen te helpen bij het toepassen van de NBA modelaanpak en er is een specialist beschikbaar om instellingen te helpen bij de technische weerbaarheid. In deze workshop willen we jullie meenemen in de ontwikkelingen en horen we ook graag suggesties ter verbetering.
De toekomst van flexibel leren en Leven Lang Ontwikkelen met digitale identiteiten Juul de Louw (KW1) De Dru, Rabobankzaal
Hoe helpt technologie bij het meer flexibel inrichten van het onderwijs? Hoe ziet de transformatie naar gepersonifieerd onderwijs eruit? Hoe creëren we een leven lang ontwikkelen ecosysteem? Dit zijn onder meer vragen die centraal staan in deze inclusieve pre-conferentiesessie over het NGDIL-project. NGDIL staat voor Nieuwe Generatie Digitale Identiteit voor Leren.
Kom luisteren naar de inspirerende visie van het Koning Willem I College op Leven Lang Ontwikkelen en flexibele leertrajecten. Met behulp van een live demonstratie van werkende software laten we de potentie zien van eIDAS 2.0 met digitale identiteiten en verifiable credentials (zie ook Edubadges/Open Badges/Microcredentials). We leven in een tijd waarin de digitalisering van het onderwijs niet alleen kansen biedt, maar ook noodzakelijk is in verband met de toegankelijkheid en inclusiviteit. Deze sessie licht de te nemen stappen toe om tot een inclusieve(re) infrastructuur te komen met als doel studenten het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Laten we het gesprek aangaan en samenwerken ten gunste van het toekomstig onderwijs.
*In verband met aanwezigheid internationale experts is de workshop gecombineerd NL/EN.
Applicatiecatalogus: denk mee over het PvE Aladin Mhamdi & Victor Meerloo De Dru, Beschuitbus
Na de kick-off in juli is de werkgroep aan de slag gegaan met het PvE. Deze werkgroep bestaat uit 12 experts vanuit vier mbo-scholen, MBO Digitaal, SURF en Kennisnet. Voor de vakantie is in kaart gebracht wat de functionaliteiten zouden kunnen zijn. Nu is het zaak dit te toetsen en er prioritering in aan te brengen. Dat is wat we gaan doen in deze interactieve workshop.
Monitor Leren en lesgeven met ict (zonder ervaring) Marit Montsanto CIVON, Afbramerij
De doelgroep voor deze workshop zijn medewerkers uit het mbo die nog niet eerder hebben gewerkt met het instrument.
We duiken samen het portaal in en laten zien hoe je de data kan interpreteren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je het instrument kan inzetten aan aanjager van professionalsering in ict-bekwaamheid.
Let op: dit betreft een langere sessie van 13:00 – 14:45 uur
Monitor Leren en lesgeven met ict (met ervaring) Tineke Paas & Marloes Timmermans (iXperium) CIVON, Afbramerij
De doelgroep voor deze workshop zijn medewerkers uit het mbo die al eerder hebben gewerkt met het instrument en willen leren van andere scholen
Je hebt een rapportage in handen en de data uit de monitor Leren en lesgeven met ict geanalyseerd, en nu? Hoe zet je de vervolgstap en wordt het onderdeel van de kwaliteitszorg?
Let op: dit betreft een langere sessie van 13:00 – 14:45 uur
Intervisie vraagarticulatie Myrthe Simons CIVON,
apple box
De doelgroep zijn medewerkers in het mbo die willen experimenteren met intervisie als onderdeel van professionalisering
Aan de hand van casuïstiek rondom digitale didactiek wordt er geoefend met intervisie. Doel is om te ervaren hoe je binnen een school professionalisering op dit thema aan kan jagen.
Let op: dit betreft een langere sessie van 13:00 – 14:45 uur

Workshops ronde 2 (14:00-14:45)

Aan de slag met het SURFaudit toetsingskader privacy Peter Vermeijs, Niels Dutij & René Ritzen (SURF) De Dru, Broodtrommel
Na een intensieve ontwikkel en testperiode is vanaf 15 september nieuwe privacy-toetsingskader gereed. We kunnen er vanaf dat moment echt mee aan de slag en dat gaan we tijdens deze workshop doen. Pak deze kans voor een kennismaking met het nieuwe kader en als eerste voorbereiding op het invullen van de privacy-benchmark (deadline 31 januari 2024).
Examinering & Digitalisering van pen naar OOAPI Hans Swart (Alfa-college) De Dru, Lounge
Wil je meer weten over de stand van zaken over de koppelvlakken en OOAPI van het programma OKE (Onderwijskoppelvlakken Examinering? Dan ben je hiervoor op de goede plaats. In deze sessie word je bijgepraat over de impact van digitaal examinering via de BOPSI-aspecten. (Beleid, Organisatie, Processen, Systemen en Informatie) Ook presenteren we bij deze bijeenkomst de ontworpen praatplaat die je gaat helpen bij de te nemen stappen.
Het OKE-project staat dus niet stil en het stappenplan en de praatplaat gaan je helpen om via BOPSIE en GOKIT de OKE-koppelvlakken, binnen je school, zelf te implementeren. Meer weten over de praatplaat, het stappenplan of BOPSI & GOKIT? We zien je graag.
Cyberdreigingsbeeld 2023: vertaling naar maatregelen Mick Deben & Ed de Vries (SURF) De Dru, Beschuitbus
In mei 2023 heeft SURF het jaarlijkse Cyberdreigingsbeeld gepubliceerd. Dit rapport geeft een indruk van de ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor informatiebeveiliging in het onderwijs. In deze workshop bespreken we de belangrijkste conclusies uit het rapport. Aan de hand van de gesignaleerde dreigingen bespreken we welke concrete mitigerende maatregelen passend zouden zijn en hoe we die mogelijk sectorbreed zouden kunnen ondersteunen.
Toekomstbestendige architectuur voor Leven Lang Ontwikkelen volgens de eIDAS 2.0 wetgeving Juul de Louw (KW1) De Dru, Rabobankzaal
Ontdek hoe educatieve instellingen identificatie, authenticatie en uitwisseling van (micro-)credentials kunnen faciliteren om Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. Deze sessie gaat in op de vereiste technische en open standaarden die vanaf 2025 verplicht zijn op grond van de eIDAS 2.0 wetgeving. We verkennen de opkomende generatie OpenID-standaarden voor authenticatie en (het delen van) Verifiable Credentials. Edubadges/Open Badges/Microcredentials komen daarenboven aan bod; die spelen een cruciale rol in eIDAS 2.0 en dragen positief bij aan het Leven Lang Ontwikkelen-concept. We laten zien hoe het NGDIL-project deze standaarden voor het Koning Willem I College heeft geïmplementeerd.
Let op: deze sessie is een vervolg op de sessie: De Toekomst van flexibel leren en Leven Lang Ontwikkelen. De sessies zijn afzonderlijk goed te volgen.
*In verband met aanwezigheid internationale experts zal de workshop gecombineerd NL/EN zijn

 

Workshops ronde 3 (15:15-16:00)

De mbo-brede GRC-applicatie en de aanpak voor externe audits Victor Meerloo & Niels Dutij & Lâle Ünal De Dru, Rabobankzaal
De aanbesteding van de GRC-applicatie is vrijwel afgerond. Tijdens deze workshop hoor je over het aanbestedingstraject en de begeleiding tijdens de implementatie. Ook de aanbesteding voor de externe security-audits komt aan bod en je zult zien hoe deze twee ontwikkelingen in elkaar grijpen: de GRC-applicatie is niet alleen de tool om te werken aan volwassenheid, maar is ook de basis voor de security-audits waarmee we begin 2024 van start gaan.
Borging/werking/onderhoud van SURFsoc  Alexander Wisse (SURF) & Mick Deben De Dru, Beschuitbus
Steeds meer instellingen maken gebruik van SURFsoc voor het monitoren van cyberdreigingen en mogelijke aanvallen op de IT-infrastructuur. Tijdens deze workshop neemt SURF jullie mee in de ontwikkelingen rondom SURFsoc en de aanvullende diensten en ondersteuning die vanuit het programma Cyberveiligheid voor het mbo geïnitieerd worden. Tijdens de sessie is er ook voldoende ruimte voor interactie, het delen van ervaringen of het stellen van vragen.
Eindrapport Security & Privacy-awarenessmeting Linda van Liempt (BDO) & Martijn Bijleveld De Dru, Lounge
In april en mei 2023 is de Security- en Privacy Awarenessmeting mbo-breed uitgevoerd bij 41 mbo-scholen. Alle scholen hebben eind juni hun rapportage ontvangen en nu is de sectorrapportage gereed. In deze rapportage nemen we je mee in de mbo-brede resultaten en conclusies en denken we na over de awarenessactiviteiten die we centraal zouden kunnen gaan opzetten binnen het programma Cyberveiligheid.
MORA en flexibel onderwijs Bas Kruiswijk De Dru, Broodtrommel
Hoe kun je de MORA gebruiken bij het vormgeven van flexibel onderwijs?
We laten zien hoe de structuur van flexibel onderwijs en de persoonlijke leerroute in de MORA is uitgewerkt, en we zijn benieuwd naar jullie ervaringen.
Reflectie wandeling Marit Montsanto & Myrthe Simons CIVON, bij de ingang
In duo’s wordt er gereflecteerd op de pre-conferentie.
Je mag je laten leiden door de inspirerende omgeving. Om het gesprek diepgang te geven zijn langs de route vragen uitgezet.