Praatplaten examineren van analoog naar digitaal

Met de praatplaten voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over het proces van analoog naar digitaal examineren. De relatie tussen onderwijsteam en examenleverancier (analoge verwerking) verschuift naar de relatie van informatiemanagement met de examenleverancier (digitale verwerking). Daarbij tonen we in de platen welke spelers er zijn bij het werken met de OKE-koppelvlakken.

Praatplaat van het Netwerk Examinering en Digitalisering over professionalsering van contracteringPraatplaat van het Netwerk Examinering en Digitalisering over het proces van analoog naar digitaal examineren

 

Toelichting op plaat 1 & 2

Om een helder overzicht te houden is de rol van de examencommissie niet opgenomen in de praatplaten over het aanvraagproces nieuwe examens. In de analoge en digitale verwerking blijft de rol van de examencommissie (bepaling van voldoende kwaliteit van het examen om te kwalificeren voor inkoop) gelijk.

Interne verandering

  • In de analoge verwerking (examen afname op papier) doen onderwijsteams zaken met examenleveranciers over de inkoop van examens.
  • In de digitale verwerking (examenafname via de computer) worden de aspecten Inkoop, gegevensbescherming (FG) en functioneel beheer (FB) veel belangrijker in de relatie tussen de mbo-school en de examenleverancier. Deze aspecten zijn vaak onder beheer binnen een unit bedrijfsvoering of centrale dienst van een mbo-school en wordt daar behandeld. Dit betekent dat de relatie tussen mbo- school en examenleverancier wordt verlegd van onderwijsteams naar de specialisten van een unit bedrijfsvoering onder regie van de informatiemanager.

Externe verandering

  • In de analoge verwerking vraagt een onderwijsteam (OWT) het examen aan en krijgt dat geleverd in een envelop of geprint vanaf een site van de examenleverancier zonder tussenkomst van andere functionarissen.
  • In de digitale verwerking en zeker bij het werken met de OKE-koppelvlakken onderhoudt het informatiemanagement de relatie vanuit de mbo-school met de examenleverancier. Informatiemanagers zorgen bij de OKE- koppelvlakken voor regie op het werken met de applicaties voor studentengegevens, planningsgegevens en toetsafnamegegevens en de relatie daartussen. Hierdoor wordt de rol van een applicatieleverancier van toetsafname-software belangrijker en meer zichtbaar.

Contactpersoon

Hans Swart