Feestelijke afsluiting datadinsdag: terug- en vooruitblik  

De laatste datadinsdag op 13 december 2022 stond in het teken van terugblikken én vooruitkijken. Want Doorpakken op digitalisering krijgt een vervolg in de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Aanvoerder JaapJan Vroom (Deltion College) en verbinder Els Booij (Kennisnet) leidden deze online datadinsdag in goede banen.

Bestuurlijk trekker Wim van de Pol trapt af met een videoboodschap, waarin hij kort schetst wat het team Data-ondersteund onderwijs de afgelopen jaren allemaal heeft bereikt. Als voorbeeld noemt hij onder andere de datacoalities, ethische gesprekken en vele publicaties. Wim bedankt iedereen daarvoor en hoopt op een mooi vervolg.

Terugblik: van Lego tot Quickscan
Daarna gaat de bijeenkomst verder met een terugblik. Er komen drie opbrengsten aan bod. De eerste is Lego Serious Play, een methode om ethische gesprekken rondom datagebruik in het onderwijs te voeren. Door gebruik te maken van Lego wordt zo’n gesprek toegankelijker en is het voor studenten makkelijker om te reageren op ethische vragen. De tweede opbrengst is de Body of Knowledge, een onlinekennisbank over data-ondersteund onderwijs. Kartrekker van deze kennisbank is Jacob Poortstra. Vanwege zijn pensionering begin volgend jaar doet hij een oproep aan de deelnemers om de Body of Knowledge te adopteren en actueel te houden. JaapJan laten weten dat dat zeker goed gaat komen. Tot slot wordt de Quickscan studiedata met de bijbehorende handreiking in het zonnetje gezet. Met deze Quickscan kun je bepalen hoe datavolwassen je onderwijsinstelling is en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Open podium
Hierna is het tijd voor een open podium. Els vraagt wie een ervaring of inzicht over de weg naar data-ondersteund onderwijs wil delen. Een van de deelnemers vertelt dat de grootste uitdaging is om iedereen in de organisatie mee te krijgen. Dus niet alleen de kartrekkers. Dat herkennen anderen ook. JaapJan adviseert om samen met docenten de leergang Data analytics & AI van SURF te volgen: “Je leert er ontzettend veel van en het is een mooie kans om iedereen mee te krijgen.” Vervolgens delen een aantal deelnemers nog enkele mooie opbrengsten zoals de workshop over data-ondersteund onderwijs die SintLucas ontwikkelde voor bestuurders. En de door Universiteit Twente ontwikkelde Datateammethode, waarmee Noorderpoort aan de slag is gegaan.

Vragenvuur
Na deze terugblik legt Paulien de Jong van MBO Digitaal een aantal dilemma’s voor aan JaapJan Vroom, aanvoerder van het team Data-ondersteund onderwijs, zoals: inzetten op techniek of organisatie? JaapJan kiest voor ‘organisatie’, omdat de organisatie volgens hem het belangrijkste is. Een ander dilemma is: data-ondersteund onderwijs of leermiddelen, waarbij JaapJan kiest voor ‘data-ondersteund onderwijs’, omdat dat dat breder is dan leermiddelen. Tot slot vertelt Els dat er voor kerst een eindpublicatie zal verschijnen. In dit E-zine staan mooie praktijkvoorbeelden, tools, tips, interviews en andere informatie over het programma Doorpakken op digitalisering dat eind 2022 stopt.

Vooruitblik: Npuls
Gelukkig maakt Doorpakken op digitalisering een doorstart in de Digitaliseringsimpuls Onderwijs, vertelt programmamanager Manon Geven. “De nieuwe naam van de Digitaliseringsimpuls is Npuls. Het is een samenwerking tussen mbo, hbo en wo en in het programmateam ben ik de afgevaardigde vanuit het mbo. Ik zal dus de belangen van het mbo behartigen binnen Npuls. We gaan werken met zogenaamde transformatiehubs, die te vergelijken zijn met onze themateams. De eerste twee transformatiehubs zijn: ‘Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs’ en ‘Digitale leermiddelen’. In de loop van 2023 zal er ook een pilothub Studiedata & AI starten, ter voorbereiding op de ontwikkeling van een transformatiehub.” Tot slot van deze laatste datadinsdag wijst JaapJan nog op de landelijke bijeenkomst over data-ondersteund onderwijs op 15 maart 2023 en op de nieuwsbrief van MBO Digitaal.

Meer weten?
Check hier de powerpointpresentatie van datadinsdag13dec(1).pptx
Kijk hier voor de verslagen van de andere Datadinsdagen in 2021-2022.