Toestemming van jongeren van 16 jaar en ouder.

Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven. Er zitten een paar voorwaarden aan de geldigheid van toestemming:
– er mag geen sprake zijn van dwang of gevoel van verplichting;
– intrekken mag altijd;
– weigeren mag en mag geen grond zijn voor uitsluiting.

Maar let op: in het onderwijs geldt een ongelijke verhouding tussen degene die de les geeft en degene die de les volgt. En er kan groepsdruk worden ervaren, waardoor er wettelijk gesproken vaak geen sprake is van een werkelijk vrije keuze. Zorg daarom altijd voor een volwaardig alternatief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een vlog waarbij iemand zichzelf opneemt. Bied dan ook ook een privacy-vriendelijker alternatief, bijvoorbeeld in de vorm van een blog. Wanneer de eigen keuze valt op het vlog, dan is dat een vrije keuze.

Wanneer de toestemming voldoet aan de geldigheidscriteria hierboven, ga dan door naar de volgende vraag.
Wanneer het weigeren of intrekken van toestemming leidt tot uitsluiting van een les, dan is de app nu niet bruikbaar.