Update over MOKA en MORA

Ook in 2024 brengt het netwerk Architectuur de MORA en architectuurontwikkelingen in het mbo naar je toe. Op dinsdag 30 januari hadden we weer een webinar, dit keer over het gebruiken van MORA-elementen en de keuzes die je daarbij kunt en moet maken. De opname van het webinar en de bijbehorende presentaties zijn te vinden in het kanaal Bijeenkomsten van de Teamsomgeving van het Netwerk Architectuur.

Op 7 en 8 maart is het netwerk Architectuur natuurlijk aanwezig op de MBO-Digitaal conferentie, met onder andere een workshop over het modelleren van een LLO-procesketen met behulp van de MORA. Kijk voor meer informatie naar het programma van de conferentie dat hier binnenkort wordt gepubliceerd.

Webinar op 12 maart

Daarnaast is er op 12 maart van 10 tot 11 uur weer een webinar. Het onderwerp hiervoor wordt nog gepubliceerd. Houd de kanalen en nieuwsbrief dus in de gaten. Dit jaar zullen we meer onderwerpen behandelen die bij de scholen spelen. Hiervoor sturen we binnenkort een vragenlijst rond. Vul deze in, dan kunnen we zorgen dat de onderwerpen in de webinars en op bijeenkomsten zoals de conferentie en netwerkdagen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte.

MOKA samenwerking in 2024

Vorige week is door de werkgroep MOKA (Middelbaar Onderwijs Koppelvlakken Architectuur) een plan opgesteld voor ontwikkeling van de MOKA in 2024. Op de planning staan onder meer: Principes, Koppelvlakken aanpak, Overzichtsplaat, Datamodel, Website, Scan aanpak en Ontwerpen voor de eerstvolgende koppelvlakken die ontwikkeld worden. Door de werkgroep en de klankbordgroep wordt intensief samenwerking gezocht met andere relevante werkgroepen en ontwikkelingen zoals MORA/MOSA, Npuls, Edu-V, Edu-standaard en uiteraard het IM netwerk (dat voor de werkgroep MOKA leidend is bij het afstemmen over behoefte en prioritering in ontwikkelingen). In de komende weken gaan we de MOKA plannen afstemmen met Architectuurraad, CIO-raad, IM-netwerk en Npuls. We zijn enthousiast om snel en goed afgestemd aan de ontwikkelingen te beginnen.

MORA beheer en ontwikkeling

Twee keer per jaar publiceren we een nieuwe versie van de MORA, voorafgaand aan de MBO Digitaal conferentie. Eind februari is dat MORA versie 2.3. Daarin hebben we de procesketens Onderwijslogistiek, Examineren en Bedrijfsvoering-Financiën flink verbeterd. Flexibel onderwijs is beter herkenbaar in Onderwijslogistiek, de relatie tussen Examinering en Onderwijslogistiek is duidelijker en de relatie met de procesketen Financiën is verbeterd.
We proberen scholen ook beter te ondersteunen bij het toepassen van de MORA. Dat doen we op verschillende thema’s. Het eerste thema is flexibel onderwijs, wat in de nieuwe versie als themapagina wordt toegevoegd. Het volgende thema wordt LLO. Dat staat gepland voor de eerstvolgende versie en daar vertellen we op de MBO Digitaal conferentie graag meer over.

Houd de ontwikkeling rondom de MORA in de gaten; er komt elk half jaar weer een nieuwe versie. De volgende keer geven we een update over de MOSA.

Reacties (0)
Geef een reactie