Regie voeren op alle landelijke thema’s: ‘De CIO raad gaat ons hierbij helpen’

Regie voeren op alle landelijke digitale ontwikkelingen, dat is het doel van de CIO raad* die recent  werd opgericht door MBO Digitaal en de mbo-scholen. De raad bestaat uit CIO/directeuren ICT van de scholen en is er primair voor het mbo, maar voert regie in samenhang met de andere onderwijssectoren die samenwerken met de CIO raad in programma’s als Npuls en Edu-V.

In 2023 zat Martijn Timmer, Chief Digital Officer MBO Digitaal, met een aantal IT Directeuren en CIO’s bij elkaar. Ze spraken over de prioriteiten op het gebied van digitalisering. Over hoe allerlei digitaliseringsprogramma’s de ambities van de scholen en de sector nog beter kunnen ondersteunen én hoe het mbo kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ze waren het vrij snel eens: digitale transformatie vraagt om een strategische aanpak op landelijk niveau. Martijn: “De uitdagingen zijn enorm en om de ambities in het mbo te behalen, moeten we echt met elkaar aan de slag. De CIO raad gaat ons hierbij helpen.”

Sectorale ambities vormgeven

Bij datzelfde overleg zat Jaco Opschoor, directeur Informatie & Innovatie / CIO van mboRijnland en voorzitter van de nieuwe CIO raad. Jaco: “Ik vind de oprichting van deze raad belangrijk omdat je samen sterker staat. Keuzes en investeringen overstijgen de individuele instellingen – de impact van digitale transformatie is enorm, de investeringen en de kosten zijn aanzienlijk. Het is zonde om op diverse plekken en binnen verschillende instellingen dezelfde onderwerpen en thema’s uit te denken en op te pakken. Met de CIO raad kunnen we met elkaar de sectorale ambities vormgeven, nét dat stapje extra zetten om dit nog effectiever te doen. Hierdoor kunnen we onze doelstellingen – leven lang ontwikkelen/flexibel onderwijs aanbieden en toekomstbestendig/eigentijds mbo mogelijk maken – ook echt bereiken.”
Martijn: “De digitale transformatie vraagt dat we nog nauwer gaan samenwerken in het mbo; van kennis delen naar ook echt samen doen. Denk aan collectieve voorzieningen maar ook aan de aanpak op het gebied van cyberveiligheid.”

Gezamenlijke strategische agenda

De CIO raad adviseert de MBO Raad bij het nemen van de juiste besluiten en geeft daarmee mede richting aan de gewenste en gezamenlijke koers in digitalisering. Regie voeren doet de CIO raad met behulp van een strategische agenda. Deze agenda geeft richting aan activiteiten die door MBO Digitaal worden ondernomen en ook aan de belangrijkste ketenpartijen (SURF, Kennisnet, Coöperatie MBO Voorzieningen, OCW en SBB) en programma’s zoals Edu-V en Npuls.

Jaco Opschoor: ‘Netwerken kunnen ons als CIO raad inhoudelijk voeden’

Daarnaast werken de leden van de CIO raad aan een goede connectie met de verschillende netwerken binnen MBO Digitaal. Denk aan Informatiemanagement, Architectuur en Onderwijslogistiek. Jaco: “Deze netwerken kunnen ons als CIO raad inhoudelijk voeden. Een belangrijk onderwerp hierbij is bijvoorbeeld het project OKE (Onderwijs Koppeling en Examinering, red.) dat wordt uitgevoerd vanuit de programmaonderdelen ‘Wendbaar georganiseerd onderwijs’ en ‘Digitale sectorvoorzieningen’ van Npuls. Het Netwerk Examinering en Digitalisering werkt aan koppelingen tussen de toetssystemen van examenleveranciers, planningstools en studentadministratiesystemen. Doel is dat studentgegevens en toetsresultaten die nu vooral handmatig worden ingevoerd, automatisch en betrouwbaar tussen deze drie systemen worden uitgewisseld. Dit vraagt echt om een gezamenlijke koers en aanpak en een governance die dat ondersteunt. Daarom zijn korte lijnen tussen dit soort projecten en de CIO-raad erg belangrijk.”

Netwerk CIO

In de CIO raad zitten nu 13 personen vanuit verschillende scholen. Alle deelnemers hebben een belangrijke digitaliseringsrol in hun eigen organisatie maar zitten in de CIO raad om het landelijke perspectief en belang te benadrukken. Naast de CIO raad start MBO Digitaal het Netwerk CIO op. De eerste bijeenkomst is op 9 februari in Utrecht, aansluitend op het CSC overleg van SURF. Zit je niet bij dit overleg maar wil je wel graag bij het Netwerk CIO aansluiten, stuur dan een mail naar Martijn Timmer.


*De volgende mensen zitten in de CIO raad:

Jaco Opschoor I mboRijnland I voorzitter
Martijn Timmer I MBO Raad / MBO Digitaal I vicevoorzitter
Arthur Wildenberg I MBO Amersfoort
Karel Rijkse I Albeda
Leon Sprooten I VISTA College
Marcel Kropmans I ROC Mondriaan
Monique Mulders I Graafschap College
René Van den Berg I ROC van Amsterdam – Flevoland
Richard Geluk I MBO Utrecht
Rick van Bostelen I Alfa-college
Rick Ruumpol I ROC van Twente
Roy Dusink I Aventus
Vincent van Hunnik I ROC Rijn IJssel

Reacties (0)
Geef een reactie