Vragenlijst over onderwijskundige ict-professionals bij open leermaterialen

Hoe ziet het huidige landschap van docentondersteuning er uit bij het gebruik van open leermaterialen? Dat is het doel van het onderzoek van SURF in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs. Voor het onderzoek is SURF op zoek naar input vanuit mbo, hbo en wo. 

SURF voert in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs een onderzoek uit om de rol van onderwijskundige ICT-professionals te verkennen met betrekking tot open leermaterialen. De focus ligt hierbij niet op de docent, maar juist de mensen die de docent ondersteunen bij het (vorm)geven van onderwijs in mbo-, hbo- en wo-instellingen. Kennis van open leermaterialen is geen vereiste om deel te nemen aan het onderzoek.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beeld te schetsen van het huidige landschap van docentondersteuning bij het gebruik van open leermaterialen. Je waardevolle input gebruiken we ook voor een betere aansluiting van huidige diensten op landelijke behoeften én bepaling van de focus voor de ontwikkeling van kennisproducten.

  • Duur: 10-15 minuten
  • Anoniem invullen mogelijk: ja
  • Taal: zowel Nederlandstalig als Engelstalig beschikbaar
  • Uiterste invuldatum: 5 november 2023 

Doe je mee?

Ga hier naar de vragenlijst. Alvast bedankt voor je tijd!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met Leontien van Rossum (leontien.vanrossum@surf.nl) of Marlies ter Beek (info@marliesterbeek.nl). 

 

Reacties (0)
Geef een reactie