Najaars update Netwerk Examinering en Digitalisering

We zitten niet stil bij het netwerk Examinering en Digitalisering. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de pilot in het project OKE, de pilot DPIA’s, twee praatplaten en aan de voorbereidingen van onze eerste NED Conferentie op 29 november. Een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

OKE Pilot 1 opgeleverd met een GO

Het project OKE blijft goed op stoom. De eerste pilot waarin we de koppelvlakken OOAPI tussen Eduarte en Remindo (rekenexamens van de CEM niv. 2 t/m 4) hebben getest, is opgeleverd met een GO door de deelnemende scholen. Dat is goed nieuws want daarmee is bewezen dat de koppelvlakken in de praktijk werken. Niet alleen voor de zogenoemde ‘happy flow’ maar er zijn ook situatie getest waarin de flow iets minder happy was (lege velden, foute volgorde in processtappen, etcetera). In alle gevallen is de test voldoende verlopen om een GO te geven.

OKE Pilot 2 en 3: doortesten

We testen door in de pilots 2 (Remindo, OnTrac en Peoplesoft) en 3 (Remindo, OnTrac en Osiris). Als deze tests ook zo voldoende zijn dan kunnen we de beschreven functionaliteit vrijgeven voor alle marktpartijen die met deze koppelvlakken willen werken. Met de eerste mbo-scholen zijn we gestart om het implementatieproject OKE koppelingen te ondersteunen met adviezen over veranderend beleid, organisatie en processen (BOP) in relatie tot het werken met de koppelvlakken. Deze adviezen worden gedaan door de twee BOP-adviseurs.

OKE Pilot 4: opstartfase

We onderzoeken de opstart van een pilot 4 (tests van andere examenleveranciers die met Remindo werken) om de koppelvlakken ook breder te laten werken dan alleen voor de rekenexamens. Ook zijn TOA en FACET aangesloten bij de besprekingen over de ontwikkelingen.

Pilot Data protection impact assessments

Naast dit alles is vanuit het programma Cyberveiligheid een pilot gestart waarin we DPIA’s (Data protection impact assessments) uitvoeren op landelijk niveau bij een aantal examenleveranciers en examenplatformen. Deze pilot heeft ten doel om landelijk de kwaliteit van de privacy en security vast te stellen, waardoor dat niet meer door individuele scholen hoeft te gebeuren. Wordt vervolgd!

Praatplaten Examineren van A(naloog) naar D(igitaal)

Tijdens de MBO Digitaal conferentie half september hebben we twee praatplaten gelanceerd. Hiermee voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over het proces van analoog naar digitaal examineren. De relatie tussen onderwijsteam en examenleverancier (analoge verwerking) verschuift naar de relatie van informatiemanagement met de examenleverancier (digitale verwerking). Daarbij tonen we in de platen welke spelers er zijn bij het werken met de OKE-koppelvlakken.

NED-Conferentie “Zichtbaar worden, Bewust worden”

Op 29 november vindt de conferentie van het netwerk Examinering en Digitalisering plaats met als thema “Zichtbaar worden, Bewust worden”. Het belooft een inspirerende, informatieve en vooral feestelijke dag te worden! Via de conferentiepagina kun je aangeven wat je het liefst wil weten over digitalisering van het examenproces. We proberen met je informatiewensen rekening te houden in de sessies. Daarnaast ook de vraag of je een bijdrage wilt leveren in de vorm van een workshop of presentatie, uiteraard gerelateerd aan het project OKE.

Wil je op de hoogte blijven? Houd de website en de ge-update pagina van het netwerk Examinering en Digitalisering in de gaten.

Reacties (0)
Geef een reactie