Applaus op laatste testdag pilot Onderwijskoppeling en Examinering (OKE)

Het was een spannende ochtend op vrijdag 6 oktober in Utrecht. Op het ROC Midden Nederland kwamen de testers van het eerste uur voor de laatste keer samen om de digitale koppeling tussen SIS, planning en toetsafname aan zo’n dertig simulaties te onderwerpen. Blijft de gegevensuitwisseling tussen de systemen overeind als zelfs de uitzonderlijkste scenario’s voorbijkomen? Het antwoord is ja. Met een ‘go’ op de (doorgaans) ‘happy flow’ krijgt deze pilot na anderhalf jaar een happy end.

Tekst: Martijn van der Ven

Hans Swart I Programmamanager NED

“Namens het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) zijn drie pilots gestart om tot standaardisering te komen van de afname van summatieve toetsen en examens in het mbo. Vandaag leveren we voor de rekenexamens een werkende OKE-koppeling op tussen de applicaties van Remindo en Eduarte. Met andere woorden:

‘De testscripts waarmee de collega’s vandaag aan de slag zijn, geven een go op alle testsimulaties’

Dit houdt in dat de gegevensuitwisseling namens de Coöperatie Examens MBO tussen de platforms in de keten foutloos is en dat de data is geborgd. We leggen met deze pilot een robuuste blauwdruk neer voor alle examenvarianten. Andere leveranciers kunnen hiermee straks vooruit, want de systemen spreken dan dezelfde OOAPI-taal. Dat geldt voor het afnemen van toetsen en examens, maar ook voor andere processen zoals beroepspraktijkvorming. Op de landelijke NED conferentiedag van 29 november presenteren we onze resultaten in het groot. Het is een gewenste investering in de toekomst waar de 55 mbo-scholen om zitten te springen. Eindelijk komt er een einde aan de foutgevoelige, omslachtige manier van toets- en examenuitslagen inkloppen. “Docenten kunnen zich dan meer richten op begeleiding van studenten in plaats van de uitvoering van deze administratieve werkzaamheden.”

Lianne de Vries I BOP-coördinator:

“Digitaal examineren is niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van Beleid, Organisatie en Processen (BOP). Lianne de Vries is een van de BOP-coördinatoren en adviseert de mbo-scholen. “Voor enkele mbo-scholen is de OKE-koppeling nieuw, of een verdieping op digitaal examineren.

‘Dat de gezamenlijk ontwikkelde en geteste koppeling voordelen heeft, is voor iedereen helder’

Maar met name op procesvlak wordt er nog wat gevraagd van de scholen en zullen er vragen zijn naar werkinstructies. De verantwoordelijkheid voor de implementatie ligt bij de scholen zelf, maar wij zijn de sparringpartner. Scholen zoeken naar houvast en hebben bijvoorbeeld vragen over wat de impact van digitaal examineren is op hun regelementen of over de rol van de examencommissie. Goed om te weten voor scholen: BOP-coördinatoren kunnen ook adviseren rondom de andere pilots. Vraag ons gerust!”

Maaike Molenkamp I Productowner Eduarte (Topicus):

“Vandaag sturen we heel veel examendeelnames de ene kant op en halen we de toetsresultaten van grote studentengroepen weer terug.

‘Het is de definitieve test om te kunnen beoordelen of de OKE-koppeling robuust is’

want straks zijn er honderdduizenden studenten van afhankelijk. Natuurlijk is dat best spannend. Maar de belofte is prachtig: een generieke koppeling waar iedereen straks mee kan werken. We krijgen nu al vragen van scholen wanneer ze mogen beginnen.”

 

Roan Boer Rookhuiszen I Productowner Remindo (Paragin):

“Het handmatig invoeren van studentengegevens om ze toegang te geven tot een toets of examen is foutgevoelig en arbeidsintensief. Dat geldt ook voor het ingeven van toetsresultaten.

‘Niemand vindt het handmatig overzetten van gegevens leuk werk’

Daarom staan scholen te popelen om de OKE-koppeling te gebruiken. In het daadwerkelijke afnemen van de toetsen verandert niets, dat is voor docenten belangrijk om te weten. Ook belangrijk om te melden is dat in deze pilot is getest op grote aantallen en op uitzonderingen die door de scholen zijn aangedragen. We klaar voor de praktijk.”

 

Henk Knevelbaard I Informatiemanager Alfa-college:

“Alfa-college is samen met ROC van Amsterdam, Summa College, ROC Midden Nederland en Albeda pilotschool in en initiatiefnemer van deze pilot. De aanleiding was voor iedereen helder:

‘Het huidige systeem van gegevensuitwisseling is niet langer houdbaar’

Uit onderzoek onder docenten binnen Alfa bleek dat examinering op één stond in de lijst van grootste ergernissen. Voor de andere scholen bleek het niet anders. Na een tweedaags NED-overleg zijn we zo’n anderhalf jaar geleden gestart. Het is leuk om te zien dat de testers van vandaag er toen ook al bij waren. We zijn samen van houtje-touwtje naar een werkende omgeving gegaan. We hebben écht wat te vieren vandaag!”

Reacties (0)
Geef een reactie